Svalbard snow buntings, dunlins and reindeer


This video from the Antarctic says about itself:

That Incredible Little Arctic Tern

Feb 13, 2013

We went to Antarctica to see the penguins, and we certainly did. But we saw so much more wildlife: orcas and elephant seals and leopard seals and many different seabirds. My favorite is the Arctic tern, a little bird that migrates further every year than any other in the world… from the Antarctic to the Arctic, and back – 20,000 miles every year.

Spitsbergen, 7 June 2013. After the black guillemots of the sea near the mouth of the river of Bjørndalen valley, we go to the east. More Arctic terns have arrived from their long journey from the Antarctic, to near the artificial islets, made especially for them here.

We pass Longyearbyen, and go further east: to where we have seen the lone pectoral sandpiper in the Adventdalen valley.

The male pectoral sandpiper is still doing his courtship flights, with their U-u-u sound. Still, no pectoral sandpiper female.

Female snow bunting, near nest, Svalbard, 7 June 2013

Not far away, a snow bunting couple. Again and again, they fly to where they are very probably building a nest.

Male snow bunting, near nest, Svalbard, 7 June 2013

The book Birds and Mammals of Svalbard says about snow buntings:

They usually place the nest in rocky crevices, under rock slabs, in screes or in buildings, well out of sight. Snow buntings will also use artificial nest boxes.

Female snow bunting, still near nest, Svalbard, 7 June 2013

Where this couple are building their nest is obviously artificial. It is a wooden box with rocks inside it. But, did people put this box and these rocks here to help nesting snow buntings?

This big wooden box here with rocks certainly looks different from this snow bunting nest box from the USA. On the other hand, it does look similar to natural nest spots for this species.

Some snow buntings nest in other types of nest box, also different from what we saw in Adventdalen.

The Alaska Department of Fish and Game writes:

Snow Bunting nest boxes can be placed almost anywhere in tundra habitats. Snow Buntings will nest in boxes on the ground, on posts, or on a house in alpine, wet or moist tundra areas. However, nest boxes on the ground may allow easy access to predators.

Both in natural nests and in nest boxes in Svalbard, snow buntings may have parasites: mites of the species Dermanyssus hirundinis. These mites are adapted to Arctic weather. Svalbard is the northernmost place where they have been found.

How does climate change affect Svalbard snow buntings? See here.

ARKive says:

The female snow bunting builds the nest.

Birds and Mammals of Svalbard says:

The nest is built mainly by the female.

David Freedland Parmelee writes:

The female snow bunting builds the nest alone, though the male often accompanies her to and from the nest site and occasionally even picks up nesting material and offers it to her.

We saw both the male and female repeatedly flying to the probable nest spot. Maybe this couple, or the relatively short time of our observations, was not representative of the species.

Reindeer, Svalbard, 7 June 2013

Not only the snow buntings were present. A reindeer was there as well.

Dunlin courtship flight, Svalbard, 7 June 2013

And dunlins. Sometimes up in the air, in a courtship display flight.

Dunlin in marsh, Svalbard, 7 June 2013

And sometimes on the marshy tundra floor or in a puddle, looking for food.

32 thoughts on “Svalbard snow buntings, dunlins and reindeer

  • Thank you! The reindeer came rather close to people. They did not seem to be afraid. There is some reindeer hunting in Svalbard, but not in Adventdalen, I think.

   Like

 1. Pingback: Svalbard long-tailed ducks revisited | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Svalbard puffins and barnacle geese | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Svalbard, bye bye! | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Svalbard Arctic terns get geo-locators, names | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Bird news from Rottumerplaat desert island | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Birds of Vlieland island, the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Ancient Norwegian sweater discovered | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Crossbills and white-fronted geese at EuroBirdwatch 2013 | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Good Chinese rare bird news | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Reindeer eyes turn from gold to blue in winter | Dear Kitty. Some blog

 11. Sneeuwgors Plectrophenax nivalis (Linnaeus: Emberiza) 1758. Mogelijk benoemd naar de witte delen van het veren­kleed, mogelijk wekt vliegende troep Sneeuwgorzen een associatie op met sneeuwvlokken. Ook zou de naam verband kunnen houden met het tegelijkertijd verschijnen met sneeu­wbuien, dan wel de vogels kondigden sneeuw aan.

  In het E is er een groot aantal volksnamen voor de soort, waarvan iets minder dan de helft verband houdt met sneeuw (de aardigste daaronder: Snow-flake).

  Enkele volksnamen in N: Duinputter, Zeeputter, Zeevink en Ieskletter Ý. Fries Sniefink Ý. Hieruit blijkt al wel dat het publiek, voorzover het de Sneeuwgors kende, in de soort niet altijd een Gors Ý herkende. De officiële naam Sneeuw­gors zal daarom ook wel van een, eventueel naar buitenland­se namen gekeken hebbende systematicus afkomstig zijn. (Let op de van Emberiza afwijkende geslachtsnaam).

  Benoemingsgeschiedenis Houttuyn 1763 noemt Linnaeus’ 1e Gors, “Emberiza nivalis”: Sneeuw-Vogel. Vermoedelijk wordt hier de Sneeuwvink Ý uit de Zwitserse Alpen mede bij inbegrepen (p.518). NV IV (1809) geeft de namen Strandputter en Snee­uw-vogel; B&O 1822 : ” Emberiza nivalis L. _ De Sneeuwvo­gel, Strandputter.” Schlegel 1852 geeft de naam als in het lemma, maar cursief, als teken van ‘onwennigheid’: “De sneeuwgors. Ook duinputter genoemd.” (p.82).

  Sneeuwhoen Algemene N naam voor enkele witte (van­daar: sneeuw) soorten van Ruigpoothoenders, die echter geen van alle in N in het wild voorkomen. Reeds bij Kil. 1599: Sneeuw-hoen. j. sneeuw-voghel. Lagopus: auis à colore candido, vel a niuosis locis ubi degit, dicta. ‘vogel die genoemd is naar zijn blinkend witte kleur ofwel naar de besneeuwde plekken waar hij vertoeft’. De naam Sneeuwhoen valt in Ht 1763 (p.404) voor Linnaeus’ 4e ‘Veldhoen’, te weten Tetrao lagopus. Ht verwijst daar ook naar de D naam Schnee-Huhn. Ook Schlegel 1828 kent de naam (p.245): ” .. van de Sneeuwhoenders bewoont eene soort (Tetrao lagopus LINN.) het hooge gebergte van Tyrol, Stiermark en Zwitser­land.” Zie ook Alpensneeuwhoen. @

  Sneeuwuil Nyctea scandiaca (Linnaeus: Strix) 1758. Grote, merendeels witte Uil, die ons land vanuit arctische streken zelden bezoekt. ‘Sneeuw-‘ als eerste element in de naam verwijst ws. wel naar de witte kleur van de vogel; de naam is misschien ontleend aan die van onze buren rondom, waar de vogel (in vertaling) ook ‘sneeuwuil’ heet: E Snowy Owl, D Schnee-eule, deens Sneugle, noors Snøugle, ijslands Snæugla. Fries Snie-ûle Ý.

  Benoemingsgeschiedenis Houttuyn 1762 noemt hem Witte Dag-Uil (p.201; in de Bladwyzer staat: Dag-Uil); hij schrijft er over: “Die van de Hudsons-Baay is een ongemeen schoone Vogel, door zyne Sneeuw-wit­heid, zynde egter hier en daar, doch inzonderheid op de Vlerken Ý, met zwarte of bruine Vlakken getekend.”

  NV IV (1809, of 1826) vermeldt de naam Sneeuw-Uil. De soort werd in december 1806 in N (Amsterdam) waargenomen (en geschoten; kwam in de collectie Temminck). Ook Bennet & Van Olivier 1822 geven de naam als in het lemma (en geen andere; p.423).

  Etymologie zie Uil Ý en voor sneeuw zie i.v. Sneeuwgans Ý

  Sneeuwvink

  (1) Montifringilla nivalis (Linnaeus: Fringilla) 1766. Op de Sneeuwgors gelijkende vogel uit de Alpen, die wegens een eenmalige vondst in N op de N avifau­na-lijst heeft gestaan [CNA 1970]; bij een revisie door het CDNA in 1985 is deze wn. weer afgevoerd [ZVN 1999]. Schle­gel 1858 noemt de N naam al, maar in het meervoud: “de Sneeuwvinken, Montifringilla, die tot de Vinken of Musschen in dezelfde verhouding staan als de Sneeuwgorzen tot de Gorzen.” Schlegel 1858 (en vD 1898-1970) noemt de volksnaam Sneeuwvink, maar deze geldt de Sneeuwgors; mogelijk is het de vertaling geweest van fries Sniefink Ý.

  (2) Naam voor een Vink Fringilla coelebs die gevangen is op een sneeuwvrij gemaakte plaats [Matthey 2002 403]. Mogelijk is de Sneeuwleeuwerik, bij bij Chomel voorkomt en daar de Strandleeuwerik zou zijn [WNT], evenzo een Veldleeuwerik die op een sneeuwvrij gemaakte plaats gevangen is. Het synoniem Winterleeuwerik geeft daarover geen uitsluitsel. @

  Sneeuwvogel

  (1) Eén der volksnamen voor de Pestvogel Ý, o.a. bij Ht 1762 (p.224), maar helaas zonder opgave van locatie. De motivering van de naam is denkbaar door het feit dat Pestvogels zich hier midden in de winter kunnen handhaven, ook als er een pak sneeuw ligt; als voorspellers van een en ander werden Pestvogels uiteraard met heel wat anders in verband gebracht!

  (2) N naam bij Houttuyn 1763 als vertaling van Avis nivalis bij Gesner. Ht vermeldt de naam bij Linnaeus’ “Emberiza niva­lis”, waarmee de Sneeuwgors bedoeld is, maar Gesner zal met zijn Avis nivalis de Sneeuwvink bedoeld hebben. Of de naam van het lemma als volksnaam in N in gebruik is (geweest) is mij niet bekend; vanwege het identieke benoemingsmotief van Sneeuwvogel en Sneeuwgors Ý zou dit eventueel wel kunnen. Zie ook de syltfriese naam Snefügel onder de Sniefink.

  BTS vermelden bovendien de naam van het lemma als vlaamse naam voor de Vink. In WVD, WBD en WLD echter wordt dit niet bevestigd.

  Sneppe Snep-hoen Namen bij Kiliaan 1599 voor “Ficedula & Gallinago.” Voor de eerstgenoemde referent zie Vijgensnip Ý, voor de tweede zie Snip Ý. @

  Sniefink Officiële friese naam voor de Sneeuwgors Ý [Boersma 1972]. In letterlijke vertaling komt Sniefink overeen met N Sneeuwvink Ý, welke echter een andere soort is. De Vries 1911 noemt als friese namen voor de soort: “Strânfink, Iisfink Ý, Strânputter”, Sniling Ý op Helgoland en Snefügel op Sylt. Pas in De Vries 1928 komt de naam van het lemma daar nog bij.

  Sniegoes Officiële friese naam voor de Sneeuwgans Ý [Boersma 1972]. De naam staat ook in De Vries 1928, maar in De Vries 1912 is het nog een “?”.

  Snieûle Officiële friese naam voor de Sneeuwuil Ý [Boersma 1972]. In De Vries 1911/1928 Snie-ûl(e).

  Helgolandfries Sneeühl [Reichenow 1920], Sné-uul [De Vries 1928].

  Snilekrûper Officiële friese naam voor de Snor Ý [De Vries 1928; Boersma 1972]. In 1911 was aan De Vries nog geen friese naam voor &c, &c,

  Klaas J Eigenhuis

  Like

 12. Pingback: Mammoths extinct because of lack of flowers? | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Rare birds in Florida | Dear Kitty. Some blog

 14. Pingback: Birds, reindeer avoiding power lines with ultraviolet vision? | Dear Kitty. Some blog

 15. Pingback: Bird news from England | Dear Kitty. Some blog

 16. Pingback: English migratory birds news | Dear Kitty. Some blog

 17. Pingback: Pine grosbeaks and Siberian jays in northern Finland | Dear Kitty. Some blog

 18. Pingback: Biggest Dutch Arctic expedition ever | Dear Kitty. Some blog

 19. Pingback: Dutch Svalbard expedition, videos | Dear Kitty. Some blog

 20. Pingback: Snow bunting couple looks for food, video | Dear Kitty. Some blog

 21. Pingback: Supermarkets stop selling pseudo reindeer ‘reindeer ice cream’ | Dear Kitty. Some blog

 22. Pingback: Svalbard expedition 2015, videos | Dear Kitty. Some blog

 23. Pingback: Arctic tern research in Svalbard, update | Dear Kitty. Some blog

 24. Pingback: Snow buntings have arrived in Cornwall | Dear Kitty. Some blog

 25. Pingback: Seasons, new wildlife film | Dear Kitty. Some blog

 26. Pingback: Reality Blog Award, thanks ‘R’HubBlog! | Dear Kitty. Some blog

 27. Pingback: Scottish Highlands, unique wildlife | Dear Kitty. Some blog

 28. Pingback: Rudolph the red list reindeer | Dear Kitty. Some blog

 29. Pingback: Finnish app saves reindeer lives | Dear Kitty. Some blog

 30. Pingback: Young female Arctic fox’s Svalbard-Canada journey | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.