Texel, water rail and woodcock


This is a video about De Petten in Texel in spring.

This Friday, still very wintry near the Hoornderslag of Texel.

As we approach the water in the sand dunes valley, a water rail.

It starts walking, and passes a sitting woodcock. If the water rail would not have passed it, we would not have noticed the woodcock because of its mimicry colours.

(Woodcock in Den Burg village in Texel: here).

A bit further, the water. Mainly frozen, but still some open water. It attracts a wren, a robin, a stonechat, a snipe, a meadow pipit.

At least one skater is already on the ice.

This video is about storm at the North Sea beach near Den Hoorn, Texel.

At the beach near pole #9, a group of seven sanderlings and three turnstones.

In the dunes, a kestrel driven away by a carrion crow.

Further, a female kestrel in a treetop. A female hen harrier flies over it.

Back in Den Hoorn village: a redwing in a garden.

Scolopax minor in France: here.

Hen harrier in Groningen province: here.

Britain: August 2011: After a run of mild winters in the past decade, the two most recent have been much colder – and it appears to be driving many wetland birds away from our shores: here.

14 thoughts on “Texel, water rail and woodcock

  1. snip zelfstandig naamwoord ‘vogel van het geslacht Gallinago, Scolopax of Limnodromus’.

    Middelnederlands snippe, sneppe ‘snip’ in .xi. s ghelts ende ses snippen ’11 schelling aan geld en 6 snippen’ 1280-87; VMNW], vlesch vander sneppen es ghesont ‘snippenvlees is gezond’ [1287; VMNW] ; vroegnieuwnederlands sneppe oft snippe [1573; Thes.], sneppe, snephoen [1599; Kiliaan].

    De snip is genoemd naar zijn karakteristieke lange spitse snavel. Het woord hoort bij de groep woorden met sn- voor ‘(dieren met een) spits vooruitstekende kop of bek’, waarvoor zie > SNAVEL.

    Oudsaksisch sneppa (middelnederduits snippe, sneppe, snippel); oudhoogduits snepfo (nieuwhoogduits Schnepfe); nieuwfries snip. Daarnaast met lange klinker: oudengels snīpe (nieuwengels snipe); oudnoords snípa (nieuwnoors snipa). Al deze woorden verwijzen naar een of meer van de hieronder genoemde snipsoorten.

    De bekendste vogel met deze naam heet voluit watersnip (wetenschappelijke naam Gallinago gallinago). Zeldzamer is de grotere poelsnip (Gallinago media), die vooral voorkomt als doortrekker. Beide zijn genoemd naar hun favoriete leefgebied, namelijk vochtige weilanden, veengronden en moerassen. Daarnaast kent men de houtsnip (Scolopax rusticola), genoemd naar zijn leefgebied (mnl. hout ‘bos’), en de niet-inheemse grote grijze snip (Limnodromus scolopaceus), genoemd naar de kleur van zijn verenkleed.

    ■ snipverkouden bijvoeglijk naamwoord ‘zeer verkouden’. Nieuwnederlands zoo verkouden als eene poelsnip [1861; Harrebomée], verkouwen als een snip [1909; Veenenbos], snip-verkouden [1917; Leeuwarder Courant]. Deze uitdrukking is volgens Veenenbos (1909) gevormd naar analogie van de oudere uitdrukkingen kijken als een (poel)snip ‘beteuterd kijken’ en dronken als een (poel)snip ‘zeer dronken’, naar de wilde zigzagmanier van vliegen van de poelsnip bij verstoring; oude attestaties zijn: vroegnieuwnederlands hy keeck als een Poelsnip (‘watersnip’) [1615; iWNT wezen II] en nieuwnederlands als een bezopen snip [1858; iWNT snip II]. Verwijzing naar de met modder besmeurde snavel van de watersnip of poelsnip tijdens het fourageren [Blok/Ter Stege] is ook mogelijk. Of de roep van de poel- dan wel van de watersnip iets met deze uitdrukkingen te maken heeft, is twijfelachtig.

    Literatuur: K. Veenenbos (1909), ‘Iets over vergelijkingen in de taal’, in: De nieuwe taalgids 3, 1-13, hier 10-11.

    Like

  2. Pingback: Protected woodcock eaten illegally on Dutch TV | Dear Kitty. Some blog

  3. Pingback: Thanks for tagging this blog, Carolyn! | Dear Kitty. Some blog

  4. Pingback: Scoter ducks still near Texel, cold spring | Dear Kitty. Some blog

  5. Pingback: Hedgehogs on Texel island, the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

  6. Pingback: Young birds hatching, fledging on desert island | Dear Kitty. Some blog

  7. Pingback: Water rails, video | Dear Kitty. Some blog

  8. Pingback: Eocene fossil seashell discovery on Texel island | Dear Kitty. Some blog

  9. Pingback: Photographers’ favourite birds, top ten list | Dear Kitty. Some blog

  10. Pingback: Rare black-throated thrush on Texel island | Dear Kitty. Some blog

  11. Pingback: Woodcock recovered and freed again | Dear Kitty. Some blog

  12. Pingback: Five sperm whales beached on Texel island | Dear Kitty. Some blog

  13. Pingback: Thanks for tagging this blog, Carolyn! | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.