Schiermonnikoog birds and fungi photos


This video is about Schiermonnikoog island in the Netherlands.

This blog post is about birds and fungi on Schiermonnikoog on Friday 28 September.

Schiermonnikoog, glasswort, gulls, shelducks, 28 September 2012

And now the first Schiermonnikoog, 28 September photo. It shows, behind the harbour water, a reddish glasswort field, with white spots: gulls and shelducks.

After our arrival at the harbour south of the only village on the island, we first walked on a dike through mudflats.

Schiermonnikoog, bar-tailed godwits and redshank, 28 September 2012

As we walked on the harbour dike, two bar-tailed godwits and a redshank on a mudflat.

Turnstones, 28 September 2012

Not far away, two turnstones in winter plumage, showing where their name originated 🙂

Herring gull, 28 September 2012

A herring gull was present as well.

A bit further, many shelducks. And a ringed plover.

Further away from the coastline, a dragonfly flying around: a migrant hawker.

Migrant hawker eaten by great green bush-cricket, on Terschelling: here.

A blue tit on a treetop.

We continue to the hide near the Westerplas lake.

Gadwall duck male, Schiermonnikoog, 28 September 2012

There, this male gadwall duck swam …

Female shoveler duck, 28 September

… like this female shoveler duck

Male shoveler, 28 September 2012

… and this male shoveler (still in not-so-colourful late summer-autumn plumage. This species was very numerous at the Westerplas) …

Pintail ducks, 28 September 2012

… and this group of pintail ducks, male and female.

Teal. Also wigeons, but not as many as here four years ago. Probably, most migratory wigeons are still to come.

One swimming bird is the only specimen here of its species, but it is special: a young red-throated diver.

Not swimming, but standing: this parasol mushroom.

It grew a bit further, in the dunes, among other big parasol mushrooms. The mushrooms have big hats, which mean that they sometimes hinder fellow parasol mushrooms’ growth, as one can see on the photos here. These photos are from Vlieland island. So, parasol mushrooms seem to be doing well on all Wadden Sea islands this September.

Parasol mushrooms on Texel: here.

Still further: lapwings and golden plovers.

There are more Schiermonnikoog bird photos, from when we were almost back at the ship, at this blog post, Golden plovers and shelducks.

The blog post Schiermonnikoog, marine peregrine falcon, Rottum is about what happened after leaving Schiermonnikoog on 29 September.

9 thoughts on “Schiermonnikoog birds and fungi photos

 1. Pingback: Golden plovers and shelducks | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Schiermonnikoog, marine peregrine falcon, Rottum | Dear Kitty. Some blog

 3. Waddenpaddo’s

  donderdag 4 oktober 2012

  door Hans Revier

  De herfst is bij uitstek de periode om tijdens een boswandeling bijzondere paddenstoelen te ontdekken. Het waddengebied, met name de eilanden, herbergt veel voor paddenstoelen interessante biotopen. Regelmatig worden bijzondere soorten gevonden. Ook op onbewoonde eilandjes als Griend en Rottumeroog kunnen tientallen soorten worden gesignaleerd.

  Aardsterren

  In de meest dynamische delen van het waddengebied, waar zeewater, zand en wind heersen, zijn de paddenstoelensoorten schaars. Slechts enkele soorten kunnen in deze omstandigheden overleven. Laat in de herfst kunnen we in de zeereep soorten vinden die groeien op oude helmwortels. Duinstinkzwam, helmharpoenzwam en duinfranjehoed zijn daar voorbeelden van. De kwelderchampignon treffen we aan op de hogere kwelders. Evenals het zeerusruitertje dat groeit op dode stengels van de zeerus. Verder duininwaarts zijn de mosrijke duinvlaktes een zeer rijk biotoop voor buikzwammen. Tot deze groep behoren onder andere de karakteristieke aardsterren.

  Wasplaten

  In de schrale, onbemeste duingraslanden vallen in de herfst de vele kleurige wasplaten op: de orchideeën onder de paddenstoelen. Door overbemesting, waar de wasplaten erg gevoelig voor zijn, en bodemverstoring zijn dit soort paddenstoelengemeenschappen in Nederland erg schaars. In de bossen op de eilanden vinden we natuurlijk ook de bekende algemene soorten. Bijzonder zijn de tientallen soorten paddenstoelen zoals viltkoppen en russula’s die de vruchtlichamen zijn van schimmels die in symbiose leven met de wortels van kruipwilgen.

  Aardtong

  De relatief schone lucht en de veelheid aan biotopen maakt dat de paddenstoelenflora in het waddengebied bijzonder rijk is. Af en toe worden ook zeer zeldzame soorten gevonden zoals de olijfgroene aardtong die vorige jaar herfst op Vlieland werd ontdekt. Geschat wordt dat op de eilanden ongeveer 1300 verschillende soorten voorkomen. Ook op de onbewoonde eilandjes in het gebied als Griend en Rottumeroog in Nederland en Memmert in Duitsland zijn, ondanks de dynamische omstandigheden paddenstoelensoorten geïnventariseerd. Zodra zich op een dergelijk eilandje meerdere biotopen, als duindoorn-vlierstruwelen en verruigde graslanden hebben gevormd, kun je tientallen soorten verwachten. Naar schatting moeten rond de 100 soorten op Rottumeroog kunnen voorkomen.

  Meetnet

  Door hun gevoeligheid voor luchtverontreiniging en kieskeurige biotoopkeuze zijn paddenstoelen bij uitstek geschikt als indicatoren voor milieu- en natuurkwaliteit. Vrijwilligers tellen elk jaar bekende en minder bekende soorten. De uitkomsten van deze tellingen vertellen iets over de gezondheid van bossen en natuurterreinen. Op de Waddeneilanden zijn vrijwel geen meetpunten aanwezig, daarom is het Paddenstoelenmeetnet op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie bij http://nem.paddestoelenkartering.nl.

  Bronnen

  Eef Arnolds, 1984. Paddestoelen op de Waddeneilanden. Waddenbulletin 84, 208-209

  Aldert Grutter, 2004. Paddestoelen zoeken op kleine onbewoonde eilandjes. Nieuwsbrief paddestoelenkartering 2004. Coelia 47(3)

  Click to access Coolia_47(3).pdf

  Voor de verspreiding van paddenstoelen in Nederland: http://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen

  http://www.waddenvereniging.nl/wadweten/?item_id=6547

  Like

 4. Pingback: World Migratory Bird Day this weekend | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Schiermonnikoog island birds in strong wind | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Rare butterflies on Schiermonnikoog island | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Vlieland island female spoonbill’s travels unveiled | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Shark beached on Schiermonnikoog island | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Rottumerplaat desert island birds, wardens’ report | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.