‘Structural Dutch crimes in anti-Indonesian independence war’


Indonesians about to be executed by Dutch army, ANP photo

Translated from Dutch NOS TV:

Extreme violence in the Dutch East Indies was structural”

Today, 16:03

In the former Dutch East Indies structural mass violence was used and Dutch soldiers committed war crimes, with the political and military leadership in The Hague and Batavia [now: Jakarta] knowing that.

This is the conclusion of the new historical study The burning villages of General Spoor [De brandende kampongs van Generaal Spoor] by historian Remy Limpach, which was presented today.

Limpach consulted official archives for his research, as well as diaries, letters and memoirs. “I encountered in them thousands of cases of extreme violence. All forms of violence that you can imagine. Torture, rape, the killing of prisoners and the burning of villages.”

The governments in Batavia and The Hague, the main culprits, did not intervene. “They had started the war and approved the policy. They also had made available little resources and manpower, and that stimulated the occurrence of extreme violence.”

According to Limpach the government demanded the impossible from soldiers. “There was not enough material. Soldiers had to monitor huge areas with too few troops. That meant that the soldiers were exhausted and weary. Through grueling long patrols they got a short fuse.”

Excesses report

More than 200,000 Dutch soldiers fought between 1945 and 1950 against Indonesian independence. In 1969 Parliament had asked for a so-called Excesses Memorandum. Historian Cees Fasseur was commissioned by the government to investigate the violence in Indonesia. In the report were listed 110 cases of exceptional violence. Fasseur spoke then of “excesses” and not of war crimes.

How many soldiers were involved in extreme violence, Limpach can not say. …

The government does not rule out a new investigation into the war which the Netherlands waged in the Dutch East Indies, said Ministers Koenders (Foreign Affairs) and Hennis (Defense) after the publication of the book by Limpach.

See also here. And here. And here.

Also from Dutch NOS TV today (translated):

“It’s been a lot dirtier war than we had assumed for a long time or wanted to face,” said Peter Romijn at the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. He talks about a new publication by historian Remy Limpach.

11 thoughts on “‘Structural Dutch crimes in anti-Indonesian independence war’

 1. Kolonialisme en slavernij zijn bouwstenen van de Nederlandse samenleving

  Waar haalt Nederland het recht vandaan om een gebied dat achttienduizend kilometer verderop ligt als Nederlands bezit te beschouwen? Als Indonesiër die sinds 1969 in Nederland woont, heb ik mij daar altijd over verbaasd. Ik ben geen historicus, maar slechts een eenvoudige cementarbeider. Al van jongs af aan interesseer ik mij voor geschiedenis. In 2005 leidde dit tot de oprichting van het Comité Nederlandse Ereschulden, oftewel de stichting KUKB. Het doel van dit comité is om slachtoffers van het Nederlands kolonialisme, zowel Indonesiërs als Nederlandse dienstweigeraars, een gezicht te geven. Lees meer:

  http://www.doorbraak.eu/kolonialisme-en-slavernij-bouwstenen-nederlandse-samenleving/

  Like

 2. Pingback: Versatile Blogger Award, thanks Lucie! | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: US Americans suspected of torture in Afghanistan | Dear Kitty. Some blog

 4. Waarom ik niet weigerde

  De koloniale oorlog in Indonesië is nog altijd onderbelicht. Gelukkig groeit de aandacht de laatste tijd wel voor deze misdadige oorlog die het sluitstuk vormde van de gewelddadige koloniale overheersing van het huidige Indonesië en haar inwoners. Een eveneens onderbelicht onderdeel van de oorlog zijn de verschillende vormen van verzet door Nederlanders die ertegen waren. In de eerste plaats natuurlijk van de dienstplichtigen die weigerden om eraan deel te nemen. Maar in “Waarom ik niet weigerde” vertelt Jaap Duppen over zijn ervaringen als dienstplichtig soldaat, en over zijn keuze om juist niet te weigeren en toch naar Indonesië te gaan. Hij wilde onder de dienstplichtige soldaten agiteren en ook zelf in kunnen grijpen bij “excessen” gepleegd door zijn medesoldaten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/waarom-ik-niet-weigerde/

  Like

 5. Onderzoek naar koloniale oorlog tegen Indonesië: “De slager keurt zijn eigen vlees”

  Al meer dan tien jaar voert Jeffry Pondaag als voorzitter van stichting Comité Nederlandse Ereschulden samen met slachtoffers van de koloniale oorlog tegen Indonesië en met advocaat Liesbeth Zegveld succesvolle rechtszaken tegen de Nederlandse staat. Daardoor blijkt de staat het koloniale geweld tijdens die oorlog steeds moeilijker in de doofpot te kunnen blijven stoppen. In 2016 verscheen bovendien het baanbrekende onderzoek “De brandende kampongs van generaal Spoor” van de wetenschapper Rémy Limpach, waarmee het structurele karakter van dat geweld nog eens extra werd aangetoond. In het nauw gebracht door die aanhoudende druk kondigde de regering daarop nieuw onderzoek aan. Tijd voor een gesprek met Pondaag, die forse kritiek levert op het witte Nederlandse perspectief van dat onderzoek. Lees meer:

  http://www.doorbraak.eu/onderzoek-naar-koloniale-oorlog-indonesie-slager-keurt-eigen-vlees/

  Like

 6. Pingback: 90-year-old Indonesian accuses Dutch colonial army of torture | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Dutch colonial mass murder in Sulawesi, Indonesia | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Dutch children learning nationalism, forgetting about slavery? | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: British anti-nuclear weapons movement history | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.