Yellow-browed warbler and spoonbills on Vlieland


This is a video, showing the surroundings of the Posthuys in the middle of Vlieland island, from the air.

After 29 September came 30 September 2015 for us on Vlieland.

We went to the Kroon’s polders nature reserve, not far from the Posthuys.

There is a bird ringing station there, from August till November.

Yellow-browed warbler, 30 September 2015

We lucky as we arrived there: this yellow-browed warbler had just been ringed. Yellow-browed warblers are usually rare in the Netherlands; but less so in this year’s autumn migration season. The individual on the photo was #29 of the year 2015 on Vlieland, more than usually. After this photo was taken, the small songbird was freed to continue its journey.

Also on Ameland island, recently more yellow-browed warblers than usually have been ringed. There, in 2014 a tree sparrow was caught which was at least sixteen years old.

Dunnock, 30 September 2015

After our Vlieland yellow-browed warbler came a dunnock: the third specimen of the day.

We walked to the south side of the Kroon’s polders. European searocket flowers.

Shelducks, Vlieland, 30 September 2015

In the Wadden Sea salt marshes south of the Kroon’s polders, many shelducks and brent geese.

Shelducks, Vlieland, 30 September 2015

As we continued to the east side of the polders, a red admiral butterfly flying.

Wheatear, 30 September 2015

A northern wheatear near a puddle, for drinking during its autumn migration.

Gulls and spoonbills, 30 September 2015

Many gulls. Behind them, scores of spoonbills, gathering for the journey to Africa.

As we arrived back at the Posthuys, a barn swallow: on its long way south as well.

This video is about a bittern on Vlieland island, on 13 June 2015. This species nests regularly in the Kroon’s polders.

Plan for bird hide at Kroon’s polders: here. And here.

9 thoughts on “Yellow-browed warbler and spoonbills on Vlieland

 1. Pingback: Jackdaws and sparrows of Vlieland | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: North Sea, Scotland, Iceland wildlife highlights | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Zambian children save barn swallow’s life | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: New bug species discovered on Texel island | Dear Kitty. Some blog

 5. Vogel en mens delen vogelparadijs op Vlieland

  01-12-2016

  Kroon’s Polders op Vlieland zijn toegankelijker gemaakt voor publiek, zonder dat de wadvogels gestoord worden in hun rust. Voor de vogelaars is een kijkhut geplaatst en op de dijk langs de Vierde Polder aan de Waddenzee, is een trap met een kijkscherm gemaakt. Voor de strandbroeders zijn twee schelpeneilandjes aangelegd, waar ze komend voorjaar veilig hun eieren kunnen uitbroeden.

  Kroon’s vogelparadijs

  Kroon’s Polders zijn ruim 100 jaar geleden aangelegd door de toenmalige opzichter van Rijkswaterstaat, Jan Wouter Kroon. Het doel was Vlieland aan de westkant te verbreden en er weilanden aan te leggen, maar dat laatste mislukte. Staatsbosbeheer kreeg het nieuwe land vervolgens in beheer. In de loop der jaren groeide Kroon’s Polders uit tot een waar vogelparadijs. Tijdens hoogwater rusten hier duizenden (trek)vogels, zoals lepelaars, aalscholvers en groenpootruiters. Vogeltellers zagen maar liefst 128 verschillende soorten. Dankzij de kijkhut kunnen vogelliefhebbers volop van al die vogels genieten en blijft de rust gewaarborgd.

  In het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen werken Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties nauw samen. Doel is de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk te verbeteren. Staatsbosbeheer doet dit door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen zoals broedeilanden in te richten, maar ook door de natuurbeleving voor bezoekers dichterbij te brengen. Want hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in de wadden, hoe groter de steun voor behoud en herstel van dit kwetsbare gebied.

  Bron: Staatsbosbeheer

  Like

 6. Pingback: Yellow-browed warbler video | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Goat shit, rabbit shit, food on Vlieland island? | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: EuroBirdwatch 2017 results | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Starry night above Vlieland island | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.