Bats in Dutch offshore wind farms


This video is called Nathusius pipistrelle bats advertising for mates.

Translated from IMARES in Wageningen, the Netherlands:

Bats in Dutch offshore wind farms

Sunday, May 26th, 2013

For the first time it has been shown that bats occur in the two offshore wind farms on the Dutch Continental Shelf in the North Sea: Offshore Wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ) and the Princess Amalia Wind Farm (PAWP).

The species identified are Nathusius’ pipistrelle (Pipistrellus nathusii) and the noctule bat (Nyctalus noctula). These two bat species are known to be long distance migrants. The observations can therefore well be about migrant animals. However, it is also possible that these are bats flying back and forth from the mainland to forage; so, local populations. There is no evidence that bats have a residence in the wind farms. Further research, which has already started, aims to collect more information on how bats use the offshore wind farms.

Britain’s bats could face difficulties this summer following two cold springs in a row, a charity suggests: here.

Wind farms: new report provides latest know-how on reducing environmental impact: here.

17 thoughts on “Bats in Dutch offshore wind farms

 1. Pingback: Sea fish in Dutch IJsselmeer lake | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Deep sea fish on Dutch beach | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Dutch beaver video | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: New marine species for the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Small bat crosses sea from England to the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 6. Windmolens en vleermuizen

  Het is geen gelukkige combinatie: windmolens en vleermuizen. Vooral in bosrijke gebieden worden regelmatig gewonde dieren teruggevonden. Voor het eerst is nu in kaart gebracht om hoeveel slachtoffers het gaat in Nederland. Is er ruimte is voor meer windmolens?

  • Uit buitenlands onderzoek blijkt dat vleermuizen onder specifieke omstandigheden in grote aantallen aanvaringsslachtoffer kunnen worden; dit lijkt vooral bij megawatt-turbines het geval.

  • Er is nog maar weinig goed opgezet en onderbouwd onderzoek naar verstoring en barrièrewerking voor vleermuizen; Nederlands onderzoek naar slachtoffers, verstoring en barrièrewerking ontbreekt nog vrijwel geheel.

  • De meeste slachtoffers vallen in de nazomer en de herfst.

  • In Europa vallen de meeste slachtoffers tijdens de migratie van de trekkende soorten rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Direct gevolgd door de niet trekkende maar veel voorkomende gewone dwergvleermuis.

  • Bij vleermuizen vallen de minste slachtoffers in open landschap, waar landschapsstructuren ontbreken die vleermuizen gebruiken. De meeste slachtoffers zijn er in bos, open plekken in bos en langs bosranden. Maar ook in open landschap kunnen er structuren zijn zoals dijken of rivieren waarlangs gestuwde trek optreedt. Daardoor kunnen relatief veel slachtoffers vallen.

  • De meeste slachtoffers vallen in een beperkt aantal nachten als er lage windsnelheden zijn (minder dan zes meter per seconde).

  • Grotere windturbines (met name met een masthoogte van meer dan zestig meter) lijken meer slachtoffers te eisen dan kleinere windturbines.

  • Het vermoeden bestaat dat er bij vleermuizen aanzienlijke (cumulatieve) effecten op populatieniveau kunnen zijn.

  • Ook boven zee worden vleermuizen migrerend en foeragerend waargenomen.

  http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=367658&cHash=1289cc454d1600602c7bfa628c27df69

  Lees meer op de site van RVO

  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen

  Like

 7. Pingback: Bats in Friesland, the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Bats in Leiden in The Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Soprano pipistrelle bat in the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: English cemeteries, nature reserves? | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Bats at Terschelling island ice rink | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Giant noctule bats eat nocturnally migrating birds | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Cuttlefish can hear well, new study | Dear Kitty. Some blog

 14. Pingback: Bats of North Sea wind farms, new research | Dear Kitty. Some blog

 15. Pingback: Recovering bats get flying lessons | Dear Kitty. Some blog

 16. Pingback: Seabirds and windfarms, new research | Dear Kitty. Some blog

 17. Pingback: 3591 wildlife species in Dutch village Bergen | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.