Scottish corn bunting news


This video says about itself:

A portrait of a Corn Bunting family (Miliaria calandra)

Canon XL2 and Sigma 50-500 mm lens. Filmed in Falkenberg, Sweden, July 2010. Foto Karl-David Arvidsson.

From Wildlife Extra:

Corn buntings saved by Scottish farmers

February 2014: Numbers of Corn buntings could increase if there is a change in farming methods in line with a trial that has been running north of the border, say RSPB Scotland. Corn buntings used to be widespread throughout Europe, but are now one of the fastest declining farmland birds with just 800 singing males left in Scotland.

Most commonly associated with cereal cultivation, corn buntings would once have bred in hay meadows too, however intensification of farming, particularly a move to earlier mowing, has made this impossible across large parts of northwest Europe.

In northeast Scotland, silage and hay cuts remain late enough for birds to make nests in these fields. In fact, over the five year study, more than half of the nests started in May and June were in hay meadows. Sadly, more than two-thirds of these were then lost during June and July mowing.

Therefore RSPB organised a trial where 19 farms across Aberdeenshire and Inverness-shire delayed their mowing until August 1. This delay made huge changes, as less than five per cent of nests in meadows were lost, and overall breeding success increased by 20 per cent.

David Taylor, of Cauldwells farm in Aberdeenshire, who took part in the trial said: “I have been managing parts of my farm to benefit wildlife since 2002. Corn buntings certainly like the late cut grass and their jangling songs can be heard most summer mornings. I have had to make a compromise in grass quality, but this is just about compensated by the payment rate. Along with the other options, this wildlife friendly farming seems to be making a difference and long may it continue.”

Allan Perkins, RSPB Conservation Scientist, said: “This project was a great partnership between the RSPB and local farmers to develop an agri-environment option that delivers real benefits for birds and also works for farmers. By selecting this management option in future schemes, I’m sure that farmers in northeast Scotland will help to halt the decline of this fabulous farmland bird.”

Enhanced by Zemanta
Advertisement

22 thoughts on “Scottish corn bunting news

 1. Pingback: Stop Italian hunters’ abuse of live birds as decoys | Dear Kitty. Some blog

 2. Gras-Leeurik Oude naam voor de Graspieper Ý bij Houttuyn 1763. De friese volksnaam Gersljurk Ý is hier de vertaling van.

  Grasloeten Volksnaam voor in de eerste plaats de Grauwe Gors Ý en mogelijk door verwarring ook voor de Geelgors, in het zuidelijk grensgebied van West- en Oost-Vlaanderen, in het stroomgebied van Schelde en Leie (ruim genomen). De naam van het lemma is een normali­satie voor Gersloeten, Gersloetie en Gesloedie [WVD 1996 p.152, 153]

  Benoemingsmotief Het eerste deel staat voor Gras en Grasachtige gewassen, inclusief de cultuurgewassen in deze familie. Dit klopt uitstékend met de broedbiotoop van de Grauwe Gors, die door het tegenwoordige maaibeleid (zeer vroeg in het jaar al) erg in populatie achteruitgegaan is. Dit zou voor de Geelgors “te overleven” geweest zijn, omdat deze (in hetzelfde landschap) in struikensingels broedt (maar ja, die haalden de boeren óók weg!). Maar de Geelgors heeft dus eigenlijk weinig met “gras”, láng zoveel niet als de Grauwe Gors en ook láng zoveel niet als de Graspieper Anthus (zie i.v. Grasvink Ý; van de Groenling, die ook in de “Groep van de Grote Verwarring” zit, kan men tenminste nog zeggen dat ie zo groen als Gras is).

  Benoemingsmotief Etymologie van het tweede deel, Loeten Ý met augmentatiefsuffix -en en/of -ie, is m.i. een oud relict van een (half)onomatopoëtische (Boom)Leeuwerikkennaam, waarvoor zie Loereleuntje ‘Boomleeuwerik’ Ý en Luitekentuit, Luitentuit, Luitegeluit, Loitten­toit Ý. Hierbij kunnen beide lettergrepen van F Alouette lulu ‘Boomleeuwerik’ (het bovengenoemde gebied ondergaat veel F invloed) horen, en onge­twijfeld het tweede deel van Strontloeten ‘Kuifleeuwerik’ in Hulste, Gullegem en Wevelgem (alle zuidelijk WVl) [WVD p.140].

  De associatie tussen Grauwe Gors Miliaria calandra en Leeuwerikken (vgl. deens Bomlærke ‘Grauwe Gors’ [NAE 1958]) is al een heel oude die verband houdt met de vangst, vetmesting1 en verkoop van deze soorten en ook andere, waaronder de Ortolaan Ý (vgl. Orliaantje, Horliaantje, Orleaantje Ý, waar door de naamgever/vogelvanger ‘Ortolaan’ opzette­lijk gesuggereerd werd (/wordt?) voor wat “slechts” vetgemeste Boom­leeuwerik was! (contra Debrabandere 2005, OVEW p.268).

  Aangezien de oude (min of meer officiële) naam Gras-Leeurik Ý voor de Graspieper Anthus pratensis in N een boekennaam is geweest, kan dat in vlaamssprekend België ook het geval geweest zijn en langs die weg zou Grasloeten ook voor de ‘Graspieper’ kunnen zijn ingezet (alhoewel de augmentatiefvorm op de slanke Graspieper minder goed past).

  ______-

  1 Wat ik niet zeker weet, is, of de Geelgors deelde in deze malaise. Piepers zullen ongetwijfeld vaak bijvangst geweest zijn bij de Leeuwerikkenvangst (maar Matthey 2002 schrijft daar niets over), maar het lijkt me dat vetmesten van Graspiepers na hun vangst (in het najaar) en hopeloze onderneming was.

  K.J. Eigenhuis

  Like

 3. Pingback: Good British birds news in 2014 | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Birds in Spain, last day | Dear Kitty. Some blog

 5. In the southern part of the Flemish province West-Vlaanderen is Gersloeten, normalized Grasloeten, not only the name of a bird but also a name for a Grasshopper. Must be motivated by the sound made by the ‘loet, loete’ an oldfashioned tool with which one scratched. Klaas Jac. Eigenhuis 151128

  Like

 6. Pingback: Woodchat shrike in Extremadura, Spain | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Birds, orchids of Extremadura, Spain, 10 April | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Orchids, other flowers, birds in Extremadura, Spain | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Nightingale and woodchat shrikes in Extremadura, Spain | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Extremadura birds, fungi, caterpillars, rain | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Great bustards, small larks, Extremadura, Spain | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Stonechat, lark and beetle in Extremadura, Spain | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Extremadura, Spain birds and rain | Dear Kitty. Some blog

 14. Pingback: Cinereous vulture and flowers in Extremadura, Spain | Dear Kitty. Some blog

 15. Pingback: Booted eagle, great spotted cuckoo, whinchat in Spain | Dear Kitty. Some blog

 16. Pingback: LIttle owl, egrets, red-legged partridge in Spain | Dear Kitty. Some blog

 17. Pingback: House martins, stonechats in Extremadura, Spain | Dear Kitty. Some blog

 18. Pingback: Caspian tern and bearded reedling | Dear Kitty. Some blog

 19. Pingback: British animals, plants threatened | Dear Kitty. Some blog

 20. Pingback: Dutch breeding birds in 2016 | Dear Kitty. Some blog

 21. Pingback: Corn bunting sings, video | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.