Shark beaches alive on Vlieland island


This video from South Africa says about itself:

Dylan Irion, Swimming Behaviour of the Common Smoothhound Based on Accelerometer Data

A thorough understanding of the behaviour and habitat use of sharks is critical for improving our understanding of the movement ecology and thus the effective conservation of these threatened species. Direct observation of sharks is often difficult to accomplish in the marine environment where access to free-swimming individuals can be restricted by numerous factors.

The miniaturisation and reduced costs of producing sensors for bio-logging has provided several solutions to overcome this obstacle. The accelerometer is a sensor that functions by recording changes in acceleration due to the dynamic motion of a body, and the static acceleration caused by gravity.

In this study I demonstrate the potential for utilising tri-axial accelerometry as a method for characterising the movement of sharks. By attaching accelerometers to captive common smoothhound sharks (Mustelus mustelus) and comparing the accelerometer record to visual observations of their behaviour, I was able to detect tail beat frequency, tail beat amplitude, and body posture.

Translated from NOS TV in the Netherlands:

Shark strands alive on Vlieland

Update: Monday 24 Feb 2014, 13:48

On Vlieland, a living shark, more than a meter in size, has beached. Never before such a large shark had washed up [alive] on the Dutch coast. It is a starry smooth-hound shark normally only found in warmer seas.

Hikers found the exhausted shark yesterday on the beach. The fish is injured on its muzzle. It was put back into the sea, but kept beaching again and again. That’s why people brought it to the aquarium in the nature center De Noordwester on Vlieland.

The starry smooth-hound shark is not dangerous to humans. It has no teeth and only eats crustaceans such as shrimps.

According to Dutch daily Algemeen Dagblad, the shark shows signs of recovery.

Enhanced by Zemanta

9 thoughts on “Shark beaches alive on Vlieland island

 1. Maandag (of dinsdag) jl. meldde De Telegraaf de vondst op het Nederlandse strand van een nog levende, zeer zeldzame “toonhaai”. Vanmorgen bleek dat er sprake was van een Gevlekte Gladde Haai Mustelus asterias Cloquet 1821 (vrij laat beschreven dus), die “Langs de nederlandse kust minder algemeen” is [Nijssen & De Groot]. Mag ik u (met enige trots) mijn stukjes als hier beneden aanbieden ? Als er geen moer van deugt (wat nog wel eens het geval wil zijn bij etymologische opstellen) wilt u vooral niet zwijgen.

  Klaas J Eigenhuis

  Toonhaai Naam voor de (Gevlekte) Gladde Haai Ý bij Werner 1951. [niet in van Dale 1904]. Hetzelfde woord is vnN Toenhaye, Toen-haye. Galenus glaucus. Cagnot bleu bij Junius (1567) 1599 en Kil. 1599, maar de referent is hier ws. een grotere soort1: te denken valt niet zozeer aan de Blauwe Haai Prionace glauca, die 4 m lang wordt maar in de Noordzee zeldzaam is als wel aan de Ruwe Haai Ý die 1m70 lang kan worden en niet al te zeldzaam is aan onze kust. Het moet een stinkende2 soort geweest zijn, wat naar de wetenschappelijk naam te oordelen (Mustelus; latijn Mustela ‘Wezel’) ook voor de iets kleinere Gladde Haai Ý zou kunnen gelden.

  Etymologie het eerste deel zou F/mf T(h)on (1393), latijn tunnus, Gr thunnos kunnen zijn, dat ook de basis was voor de visnaam Tonijn (D Thunfisch). Echter, als de benoeming naar het uiterlijk is, komt alleen de Neushaai Ý in aanmerking als oorspronkelijke referent; deze soort en de Tonijn hebben staartvinnen die sikkelvormig zijn.

  ______

  1 In Coenens Visboeck (1578) wordt verteld dat een dode Toenhaai, die vanwege zijn stank op de scheveningse visafslag geen koper vond, door één persoon met enige moeite in zee gewerkt moest zien te worden [Egmond 1997 p.116].

  2 Also dat bij ons een spreeckwoort es als er iemant stinckt: ” Gij stinckt als een toenhaij” seijt men dan tegens hem (Coenen 1578 [Egmond p.116]).

  Like

 2. Pingback: New shark research | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Snowy owl on Vlieland, video | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Millions of British waters sharks caught for soup | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Tagging starry smoothhound sharks in Dutch Zeeland | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Common smoothhound shark on Texel island beach | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Sharks reproduce again in Dutch waters | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Dutch she-wolf was from eastern Europe | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.