No war on Syria, video


Robert Greenwald and the War Costs team in the USA write about this video:

We, the People, can stop the war with Syria

Watching this video could prevent us from going to war with Syria

The math is simple. Over 100 Members of Congress have said no to bombing Syria. 180 are still undecided. A call to your Representative could prevent a war with Syria.

Call your Representative NOW and demand they say NO to bombing Syria!

1-888-981-7872

President Obama’s call for military intervention is compelling because, as he said, “the moral thing to do is not to stand by and do nothing.” This moral claim is misleading. Although government may pursue humanitarian goals, it is not a humanitarian agency: here.

Rep. Tulsi Gabbard: Military Strike in Syria a Mistake. I have concluded that intervention in Syria goes against America’s national security, international credibility, economic interest, and moral center: here.

British government Business Secretary Vince Cable has come under increased pressure over exporting potential chemical weapons components to Syria in breach of government policy: here.

Paris workers speak out against Syrian war, social austerity: here.

The US drive to attack Syria is intensifying the crisis of India’s government and elite. Already battered by an economic storm that has seen economic growth halved and the value of the rupee plummet, New Delhi fears a war will send oil prices soaring. This would further fuel inflation and exacerbate what is already the world’s third largest current account deficit: here.

US President Barack Obama spoke on national television last night, presenting to the American people the latest diplomatic tack in his administration’s drive for war with Syria. His rambling 15-minute address notably did not ask Congress to authorize war. Rather, it sought to develop UN negotiations emerging from a Russian-Syrian offer to destroy Syria’s chemical weapons as a political framework for launching a war, in defiance of international law and mass popular opposition in the United States: here.

Donna Marsh O’Connor: A Dozen Years: Today is a dozen years since I lost my baby girl as she ran from the falling towers of the World Trade Center. Under any circumstances, we must not continue the wars began in her name.

As US and Russian officials arrived in Geneva yesterday for talks on Syria, US officials reported that they were arming Syria’s far-right Islamist opposition forces: here.

16 thoughts on “No war on Syria, video

 1. Pingback: Greek teachers fight destruction of education | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: US governmental industrial espionage in Brazil | Dear Kitty. Some blog

 3. Koerden Rojava voor een vrij en democratisch Syrië!

  De oorlog in Syrië is nu al meer dan 2 jaar aan de gang, en een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Deels komt dit ook omdat de berichtgeving in de Westerse media voor grote delen voorbij gaat aan de realiteit. Het Westen heeft zich tegen het regime van Assad gekeerd en steunt de rebellen. Soms met wapens, soms met geld en andere middelen. Maar dit heeft op geen enkel moment tot een oplossing geleid. Sterker nog, het heeft de situatie alleen maar erger gemaakt. Wat er werkelijk in Syrië gebeurd komt nauwelijks aan de orde. Onder meer de positie van de minderheden in het land blijft zo goed als onbelicht.

  Tijdens de hele oorlog hebben de Koerden in Rojava, het Koerdische gebied dat door Syrië is bezet, geweigerd om een kant te kiezen. Dit ondanks druk van zowel het regime als ook de rebellen. De Koerden hadden vanaf het begin door dat beiden partijen de Koerdische gemeenschap alleen wilde gebruiken voor eigen doeleinden. Om dit te voorkomen hebben de Koerden hun gebieden tot vrije gebieden verklaard waar zowel de rebellen als de troepen van Assad niet welkom zijn. De Koerdische organisaties kozen voor een derde weg en gaven aan bereid te zijn om de gebieden waar de Koerdische bevolking woont te verdedigen. Dit is een standpunt dat gewaarborgd is in de internationale wetten, omdat iedere bevolkingsgroep die wordt bedreigd door geweld het recht heeft op legitieme zelfverdediging.

  Dat deze verdediging niet overbodig is werd in de laatste maand bewezen, omdat de Koerdische gebieden werden aangevallen door de Islamitische bendes van Al Qaida en Al Nusra. Deze bendes vermoordden op grote schaal vrouwen en kinderen en namen veel dorpsbewoners uit de Koerdische dorpen als gijzelaar. Terwijl deze moordpartijen gaande waren keek de wereld de andere kant op. Het zijn immers de rebellen die steun hebben van het Westen, en deze rebellen bestaan voor een groot deel uit leden van Al Oaida, Al Nusra en andere schaduwachtige organisaties. Geld en wapens krijgen deze groepen van Turkije, Quatar en ook Saudi Arabie. En natuurlijk komt er ook steun vanuit Europa en de VS. Dit gebeurd in het geheim, maar dat maakt deze steun niet minder dodelijk. De Koerden in Syrië betalen op dit moment een hoge prijs voor de vrijheid, en voeren een strijd die maar door weinig mensen wordt gezien. Maar het is een strijd die wel eens de oplossing zou kunnen brengen voor het hele conflict.

  De Koerden kiezen namelijk niet voor de dictatuur zoals Assad en zijn regime die voor staat, en ook niet voor een Shariastaat zoals Al Qaida, Al Nusra en hun steunpilaren voor ogen hebben. De Koerden kiezen voor een democratisch land waar niet het recht van de sterkste, maar de universele mensenrechten gelden. Dit is een moeilijk weg omdat vooral Turkije alles ondermijnd wat de Koerden proberen te doen. Niet alleen gaat er geld en wapens naar de rebellen. Het is ook bekend dat Turkse MIT agenten de rebellen actief steunen. Het is vooral Turkije dat verantwoordelijk moet worden gehouden voor de recente moordpartijen. Overigens hebben de Koerden ook te maken met helikopteraanvallen door troepen van het regime. Zoals gezegd; de prijs voor de vrijheid is hoog, maar de Koerdische bevolking is bereid om die prijs te betalen.

  Intussen hebben de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland ver gevorderde plannen om Syrië militair aan te vallen. Dit nadat het regime chemische wapens zou hebben gebruikt in Damascus. Echte bewijzen zijn er niet. Het regime heeft chemische wapens en tot 10 maanden geleden hielp Engeland met de levering van chemicaliën voor deze wapens. Maar er is ook Sarin, die stof die waarschijnlijk is gebruikt, gevonden bij de rebellen. Wat er precies is gebeurd gaat in de propagandastrijd ten onder. Maar een ding staat vast; een interventie door de VS, Frankrijk, Engeland, China, Rusland of Turkije zou rampzalige gevolgen hebben.

  Het zou niets oplossen en de situatie alleen maar extreem verergeren. Een Westerse interventie zou een steun in de rug zijn voor de islamitische bendes die door de VS zelf tot terroristische organisaties zijn verklaard. Met dit soort steun zullen de aanvallen op vooral de Koerdische dorpen alleen maar toenemen. Natuurlijk zullen de Koerden zich blijven verdedigen, maar iedere interventie zal tot meer bloedvergieten leiden, en misschien zelfs tot een oorlog in het gehele Midden Oosten.

  De Koerden in Rojava hebben gekozen voor de weg van de dialoog als oplossing van dit conflict. Het moet dan gaan om een dialoog waarbij Alevieten, Assyriers, Koerden, Arabieren, Armeniers, Joden en de andere bevolkingsgroepen op een gelijkwaardig basis met elkaar kunnen praten. De laatste jaren hebben bewezen dat oorlog geen oplossing kan brengen, en iedere interventie zal het land verder naar de afgrond drijven. De oplossingen moeten vanuit Syrië zelf komen en daarom moeten alle wapenleveranties aan zowel de rebellen als ook het regime stoppen. Dat moet een eerste stap richting een oplossing zijn, gevolgd door een echte dialoog tussen alle betrokken partijen. De Koerden kiezen voor democratie voor heel Syrië, met gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen. Als deze opzet slaagt, zou het concept dat in Rojava is ontwikkeld een voorbeeld voor het hele Midden Oosten kunnen zijn. Wij vragen uw steun voor dit concept, en gelijktijdig steun voor een democratisch Syrië.
  Interventie is geen oplossing!!

  Flyer verspreid tijdens de actie Voor de Koerden in Rojava op het Beursplein, Amsterdam op 05-09-2013

  Like

 4. Pingback: Bahrain dictatorship jails even moderate oppositionists | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: French ‘center’-Right flirts with nazis | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Cover up soldiers’ deaths to sell wars, British government plans | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: British government selling war to its unwilling subjects | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: War crimes in Syria | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Al Qaeda, Pentagon friends or foes? | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Lampedusa, European governmental xenophobia kills refugees | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Bahraini torture princes in Florida IronMan | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Libyan war, two years later | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Support CIA Syria policy, get 15 years prison | Dear Kitty. Some blog

 14. Pingback: Militarist propaganda in Germany | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.