Good Dutch orchid news


Fen orchid

Translated from the Dutch FLORON botanists:

Friday, August 2, 2013

On the islands in Lake Grevelingen the numbers of some orchid species have been monitored closely for years. The census shows that 2013 is an absolute record year for the fen orchid. Never before people have counted so many of these plants here. To our knowledge, this is the largest population of the Netherlands and perhaps even of Europe.

Grevelingen flamingoes: here.

15 thoughts on “Good Dutch orchid news

  • Thank you!

   One island, Veermansplaat, had 40,000 fen orchids. Other isalands had a few hundred or less.

   In the northern part of Veermansplaat, numbers rose from 11,000 in 2012 to 37,000 this year.

   Like

 1. Pingback: Good Dutch crane news | Dear Kitty. Some blog

 2. 14-08-2013 | Honingorchis verdwenen van Schiermonnikoog

  In Nederland is de honingorchis altijd al een zeldzame verschijning geweest. Die zeldzaamheid heeft er toe geleid dat hij is geplaatst op de herziene Nederlandse Rode Lijst van planten. Op die lijst heeft de honingorchis de treurige kwalificatie van zzz, wat betekent dat hij als zeer zeldzaam wordt gezien. De honingorchis wordt in Nederland nog voornamelijk in het Lauwersmeergebied aangetroffen. De aantallen fluctueren jaarlijks van enkele tientallen tot enkele honderden. Maar ook hier lijkt de tendens dalende.

  Tien jaar geleden groeide de honingorchis ook op Schiermonnikoog, maar daar lijkt hij voorgoed verdwenen.

  Onderzoekers van de Werkgroep Europese Orchideeën hebben een laatste poging gedaan om duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet voorkomen van deze unieke plant op het waddeneiland. De honingorchis bleef onvindbaar en gevreesd moet worden dat hij op Schiermonnikoog definitief is uitgestorven.

  Een van de oorzaken van het verdwijnen is het feit dat reeën de honingorchis een heerlijk maaltje vinden. De soort houdt van een vrij open vegetatie en een vochtige, kalkrijke ondergrond. Door verdroging en verruiging van menige duinvallei was de honingorchis niet meer in staat zich succesvol te handhaven.

  De Werkgroep Europese Orchideeën onderzoekt nu naar nieuwe manieren om de honingorchis voor ons land te behouden.

  http://www.waddenvereniging.nl/nieuws/?ref=nieuwsbrief#item_7197

  Like

 3. Pingback: Dutch sea slugs update | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Birds, salamanders and flowers | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Rare Irish lady’s-tresses orchid discovery in Scotland | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Leafy rush less rare than thought | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Rare musk orchid found in the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Bobtail squid changes it colour, video | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Rare grass in the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Orchids of Ameland island | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Flamingos in the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Flamingos wintering in the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Young herring, lots of them, video | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.