13 thoughts on “France and Libya, Mali violence

 1. Bombs hit two police stations

  LIBYA: Two police stations were hit by bomb attacks in Benghazi in the early hours of today morning, though no injuries were reported.

  The British Foreign Office said that it was withdrawing some of its embassy staff from the country due to the deteriorating security situation.

  Also today, a three-floor building collapsed in Tripoli, killing five people and sparking anti-governent protests.

  http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/132732

  Like

 2. Pingback: G4S mercenaries’ Mali war profits | Dear Kitty. Some blog

 3. Car bomb near hospital kills 9

  LIBYA: A security official said today that a car bomb that exploded near a hospital has killed at least nine people, including three children, in the eastern city of Benghazi.

  Abdel-Salam al-Barghathi said that the car was parked outside a bakery near the city’s main hospital when the blast occurred.

  He said that 13 people were also wounded in the attack.

  http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/132825

  Like

 4. Nederlandse leger naar Mali?

  Er is sprake van mogelijke deelname van Nederlandse militairen aan een VN-missie in Mali. Wat weten wij van Mali en de gevaren daar? Daarover is al in 2011 een brochure verschenen die is geschreven in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De brochure is gratis verkrijgbaar op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder de titel “Jihadisme in Noordelijk Afrika – drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko
  Haram”.

  De brochure is geschreven door het CDA kopstuk de heer Brinkel en mevrouw Ait-Hida. Het is helaas een onbetrouwbare brochure waarin het Nederlandse publiek wordt misleid. De bevrijdingsbeweging voor de voormalige Spaanse Sahara, het Frente Polisario, wordt op suggestieve en lasterlijke wijze in verband gebracht met Al Qaida in de Maghreb. Dat doet men door middel van kaarten en teksten. Het doel is kennelijk om het Nederlandse publiek te beïnvloeden ten gunste van de Marokkaanse positie ten aanzien van de situatie in Noordelijk Afrika.

  Hieronder volgt een bespreking van de aanwijzingen van opzettelijke misleiding in de brochure.
  De brochure is te downloaden op:
  http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jihadistisch-extremisme-in-noord-afrika.aspx

  Om te beginnen moet worden gewezen op de kaarten in de brochure. Op pagina 4 staat fig. 1.1 waarin een kaartje is afgebeeld met de invloedgebieden van Al Qaida in de Maghreb (AQIM) en Boko Haram. Op dat kaartje is een grens aangegeven tussen Marokko en de Westelijke Sahara maar beide gebieden worden aangeduid met het enkele woord “Morocco” dat over de aangegeven grens is geschreven. Onder het kaartje staat: “Bron: National Geographic. Bewerkt door de auteurs.” Op de kaarten van National Geographic die op het internet te vinden zijn wordt echter wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen West-Sahara en Marokko. Zie:
  http://ngm.nationalgeographic.com/map/atlas/africa-geopolitical.html

  De auteurs hebben kennelijk zelf de aanduiding “Morocco” geplaatst over Marokko en West-Sahara. Deze fundamentele wijziging van de politieke landkaart van Afrika wordt niet gemotiveerd. De aanduiding van West-Sahara als Marokkaans gebied is in lijn met de Marokkaanse zienswijze en
  propaganda. West-Sahara is geen Marokko. Het gebied staat bij de UN op de lijst van “niet-zelf besturende gebieden” en wordt beschouwd als een “nog niet gedekoloniseerd gebied”. De Marokkaanse claim mist elke grond. Zie voor een bespreking hiervan o.a. het rapport van juristen in New York:

  http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvolvedintheWesternSaharaDispute.pdf

  Op het kaartje is door de auteurs de invloedsfeer van Al Qaida in de Maghreb (AQIM) aangegeven. Daarbij wordt het centrum geplaatst in de zuid Algerijnse regio Tindouf op de plek waar de Saharaanse vluchtelingenkampen te vinden zijn. Waarom het centrum van de AQIM zich daar zou bevinden wordt niet duidelijk gemaakt. De AQIM is vooral actief in het bergachtige noorden van Algerije en in de woestijngebieden van Mauretanië, Mali en Niger. (De brochure is verschenen *voordat* drie westerse hulpverleners uit het vluchtelingenkamp Rabouni werden ontvoerd. Dat is tot nu toe de enige AQIM gerelateerde gebeurtenis in de regio Tindouf waarvoor overigens het Polisario Marokkaanse geheime diensten verantwoordelijk heeft gesteld. De slachtoffers zijn inmiddels weer thuis.) Het plaatsen van het centrum van AQIM activiteiten op de plek van Saharaanse vluchtelingenkampen waar de regering in ballingschap van de Saharaanse republiek is gevestigd, is volstrekt in lijn met de Marokkaanse propaganda. Dat de Nederlandse Nationaal Coördinator terreurbestrijding zich zo laat gebruiken voor Marokkaanse propaganda is geen geruststellende
  gedachte.

  Op pagina 21 en pagina 58 van de brochure staat nog een kaart met een andere onjuiste aanduiding van West-Sahara. Er wordt hier wel een onderscheid gemaakt tussen Marokko en de West-Sahara maar de vermelding is: “Western Sahara (Morocco)”. De suggestie die wordt gewekt is dat West-Sahara een provincie is van Marokko, of dat in ieder geval het administratieve bestuur van de West-Sahara door Marokko wordt gevoerd. Dat klopt ook niet. Marokko bezet niet eens het hele gebied dat West-Sahara omvat, een vijfde deel is onder controle van het Front Polisario en daarom kan Marokko het administratieve bestuur daar onmogelijk uitvoeren. Ook bij deze kaart is als bron National Geographic vermeld. Er staat wel bij “Bewerkt door de auteurs” maar waarom wordt niet uitgelegd.

  Dat waren de kaartjes. De tekst geeft nog ernstiger misleiding te zien.

  Op pagina 35 merken de auteurs terecht het volgende op: “om politieke redenen kan het de Marokkaanse regering zeer goed uitkomen om Polisario te verbinden aan een terroristische organisatie.” En vervolgens doet men daar zelf aan mee door een persbericht van het AFP te citeren over een criminele groep die “Polisario” zou heten maar dat niet het Polsiario is. Het AFP is een Frans staatspersburo, het land dat Marokko bijstaat in zijn strijd tegen het Saharaanse onafhankelijkheidstreven, onder andere met bombardementen door de Franse luchtmacht.

  De mogelijke Marokkaanse betrokkenheid bij terreuraanslagen van AQIM blijft in de brochure onbenoemd maar daarvoor moeten Algerijnse en Saharawi bronnen worden gebruikt. Die gebruikt deze brochure niet. Als bronnen gebruiken de auteurs wel het European Strategic Intelligence and
  Security Centre (ESISC) van de heer Moniquet, een voormalig Frans geheim agent. Dat bedrijf heeft Marokko als klant en werkt overigens zonder benodigde vergunning. Zie:
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=M5298BT0

  In de noten staan een paar websites als bron genoemd en die zijn onthullend.
  In noot 156, pagina 36 wordt verwezen naar de website http://www.Polisario-drogue maar die bestaat niet. Het moet waarschijnlijk zijn:
  http://www.polisario-confidentiel.com/news/1/144-polisario-drogue-le-drs-fulmine-apres-larrestation-de-trafiquants-issus-de-tindouf-.html
  en dat is een pagina op de Marokkaanse website http://www.polisario-confidentiel.com en dat is een propaganda website die op volle oorlogsterkte desinformatie over de vijand verspreid. De Marokkaanse website diasporasaharaoui.blogspot.com, genoemd in noot 114 op bladzij 28 is een valse-vlag website waarvan het adres sprekend lijkt op Saharaanse website diasporasaharaui.blogspot.com. In het adres zit alleen een verschil van een o, maar de inhoud verschilt als de dag van de nacht.

  Het is betreurenswaardig dat de informatievoorziening van de Nederlandse overheid aan het Nederlandse publiek over de gevaren in Noord-Afrika en Mali door de Marokkaanse visie wordt overheerst. Deze brochure is zeer eenzijdig. Er is geen informatie ingewonnen bij het Polisario en Algerije. Men heeft zich laten misbruiken voor Marokkaanse propaganda. Dat is schadelijk voor de verhouding met Algerije dat een sleutelrol heeft in Noord-Afrika bij de strijd tegen AQIM. Het Nederlandse publiek en ook militairen die eventueel worden uitgezonden worden met zulke misleidende brochures op achterstand gezet.

  Frank Willems

  Bron: de Vredeslijst 03-07-2013

  Like

 5. Pingback: Spanish governmental anti-refugee cruelty | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Libyan regime sends refugees to torture jails | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Mali dictator victims’ mass grave discovered | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Tony Blair outsourced torture to Gaddafi’s Libya | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: More Libyan blood for more Libyan oil? | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Paris massacre of Algerians, 1961 | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: European Union wants ‘Turkish’ anti-refugee deals with Africa, Middle East | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: European Union moving to militarism | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.