What a beached whale ate, new research


This video is called Northern Bottlenose Whale Species Identification.

In 1956, a female northern bottlenose whale beached near Oudeschild village on Texel island in the Netherlands.

Recently, the contents of its intestines were investigated at Ecomare museum on Texel.

Arthur Oosterbaan of the museum investigated squid bills.

This is called A close-up video of Boreo Atlantic Armhook Squid, Gonatus fabricii in the deep waters of the Canada Basin.

Most were bills of the Boreo Atlantic armhook squid (Gonatus fabricii).

The others were Gonatus steenstrupi, a bit more southern species.

13 thoughts on “What a beached whale ate, new research

 1. Pingback: Mysterious Pacific whale sound | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Freezing bat flying freely again | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Hedgehogs on Texel island, the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Rare carnivorous plant rediscovered on Texel | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Baby shark born | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Scoter ducks still near Texel, cold spring | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Rhinoceros beetle discovery on Texel island | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Deep sea fish on Dutch beach | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Spitsbergen ptarmigan, and hunting | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Squid swiming in the Netherlands, video | Dear Kitty. Some blog

 11. Walvissen op de terp
  donderdag 24 april 2014

  Door Hans Revier

  Een walvis die strandt op de Nederlandse Noordzeekust haalt meestal het nieuws, trekt veel bekijks en staat garant voor pittige discussies over de plek waar het skelet tentoongesteld wordt. In de terpentijd betekende een gestrande walvis een welkome aanvulling op het voedsel. Daarnaast gebruikten de terpbewoners het skelet als grondstof voor allerlei werktuigen. Dit blijkt uit onderzoek aan de resten van walvisbotten die bij terpopgravingen werden aangetroffen.

  Noordkaper

  In 1916 maakte professor Van Giffen, de grondlegger van het archeologisch onderzoek naar de terpen in het waddengebied, al melding van de vondst van walvisbotten van twee walvissoorten: de potvis en de orka. In de jaren daarna trof men tijdens terpopgravingen nog meer resten van walvisbotten aan. Recent zijn de botfragmenten in de collectie van het Groninger Instituut voor archeologie nader bestudeerd om vast te stellen wat de walvissen voor de terpbewoners betekenden. De skeletdelen zijn vergeleken met beenderen uit de collecties van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, Naturalis in Leiden en het Natuurmuseum Fryslân. Uit het onderzoek bleek dat –de resten van– de noordkaper, bultrug, griend, orka, potvis, butskop en bruinvis op de terpen terecht zijn gekomen. Met uitzondering van de noordkaper zijn dit soorten die nog steeds in onze wateren stranden. De verschillende skeletdelen dateren uit de Romeinse tijd, de Vroege Middeleeuwen en het begin van de Late Middeleeuwen.

  Haksporen

  Hoewel bij veel terpopgravingen resten van walvisbotten zijn gevonden, waren de aantallen altijd gering. De onderzoekers nemen daarom aan dat de terpbewoners niet actief jaagden op walvissen, maar tijdens het weiden van vee of het vangen van vogels resten van gestrande walvissen tegenkwamen. Deze namen ze mee naar de terp om het vlees en het vet op en in de botten te gebruiken. Ook de haksporen op de verschillende botfragmenten wijzen in die richting. Opvallend is de afwezigheid van de botfragmenten van kleinere tandwalvissen als dolfijnen. Vond men de botten van deze dieren te klein om mee te nemen? Alleen op terpen in het noordwestelijk deel van Friesland (Wijnaldum en Firdgum) trof men botfragmenten van bruinvissen aan. Omdat daar ook veel visresten aanwezig waren, waren deze bruinvissen waarschijnlijk incidentele bijvangsten van de visserijactiviteiten van de terpbewoners.

  Tijdens de terpopgravingen zijn ook verschillende gebruiksvoorwerpen gevonden die van walvisbot zijn gemaakt. Bijvoorbeeld een schraper, weefzwaarden en een tau-staf (een t-vormig waardigheidsteken) versierd met runentekens. In de terp bij Achlum vond men een doorboorde wervel van een potvis die waarschijnlijk gebruikt werd om netten te verzwaren. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze voorwerpen allemaal zijn gemaakt van de botten van in het waddengebied gestrande walvissen. Deze voorwerpen kunnen immers ook uit andere streken zijn ingevoerd.

  Bronnen

  W. Prummel, J.T. van Gent & Kompanje, E.J.O. (2012). Walvisbotten uit Friese en Groninger terpen. Paleo-aktueel, 23,41-48.

  Click to access paleo-actueel-2012.pdf

  Camphuysen, C. J., Smeenk, C., Addink, M. J., van Grouw, H., & Jansen, O. E. (2008). Cetaceans stranded in the Netherlands from 1998 to 2007. Lutra, 51(2), 87-122.

  Click to access 51-2%20Camphuijsen%20et%20al.pdf

  http://www.waddenvereniging.nl/wadweten/?item_id=7682

  Like

 12. Pingback: Bobtail squid changes it colour, video | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Northern bottlenose whales off Scotland | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.