Dutch bittern video


This video is about a bittern in the Oelemars nature reserve in Overijssel province the Netherlands, filmed by Carl Derks.

Vlieland bitterns: here.

11 thoughts on “Dutch bittern video

 1. Pingback: Thanks for tagging this blog, Carolyn! | Dear Kitty. Some blog

 2. Roerdompen blijven verbazen

  Vrijdag 26 april 2013

  Het Noord-Hollandse Ilperveld is weer druk bevolkt met zomergasten. Het broedseizoen barst los, ook voor vier roerdompen die onlangs veilig terugkeerden uit hun winterverblijven. Dat weten we dankzij zenderonderzoek. Het leverde méér opmerkelijke resultaten op die de bescherming van deze Rode Lijstsoort flink ten goede komt.

  De roerdomp is een mysterieuze moerasbewoner waarvan nog veel onbekend is. Hoe gebruiken de vogels hun leefgebied? Hoeveel van onze broedvogels blijven hier? Waar vliegen de niet-blijvers in het najaar naartoe? Vragen, waar we eigenlijk geen goed antwoord op hadden.

  Leefgebied verbeteren

  Sinds 2010 volgt onderzoeker Jan van der Winden (Bureau Waardenburg) samen met Niels Hogeweg van Landschap Noord-Holland, de opdrachtgever, en Vogelbescherming Nederland, de roerdompen van het Ilperveld. Jan van der Winden: “We willen het leefgebied van de roerdomp verbeteren en ervoor zorgen dat de vogel in voldoende aantallen in gebieden als het Ilperveld blijft broeden. Maar daarvoor is meer kennis nodig over het terreingebruik door de vogels en hun verplaatsingen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Je kunt er dan je beheer en inrichting van de gebieden op afstemmen.” Daarom zijn de afgelopen jaren acht roerdompen van satellietzenders voorzien. Met soms zeer verrassende uitkomsten.

  Elly

  De gezenderde roerdompen kregen een naam. Zoals Elly, die sinds de zomer van 2010 met een zender rondvliegt en de onderzoekers blijft verbazen. Najaar 2010 vloog ze zuidwaarts en overwinterde in Gambia. De daaropvolgende zomer verbleef ze in Normandië en Bretagne. Najaar 2011 gaf ze een signaal af vanuit Marokko. Maar groot was de verbazing, toen ze in mei 2012 terugkeerde naar het Ilperveld en daar succesvol broedde. Inmiddels is ze na een onbekende winterbestemming, met in elk geval signalen uit Marokko, rond half april weer in het Ilperveld beland.

  Anneke en Nico

  De in 2011 gezenderde roerdomp Anneke keerde al medio maart terug op haar oude honk in het Ilperveld. Maar zij bracht de afgelopen twee winters door in een rietland nabij het Engelse Plymouth. Een andere vogel, roerdomp Nico, sloeg z’n winterbivak tot tweemaal toe op in Friesland. Alleen roerdomp Jaap was redelijk plaatstrouw en bracht de winter in het Noord-Hollandse Zaangebied door. Kortom, roerdompen maken kennelijk zeer individuele keuzes en vertonen trekgedrag waar soms geen peil op valt te trekken. Toch is ook dat waardevolle kennis.

  Netwerk van gebieden

  Jan van der Winden: “Goede bescherming en goed beheer van onze Natura 2000-gebieden, zoals het Ilperveld, is natuurlijk een eerste vereiste. Maar ook internationaal zul je de waardevolle wetlands in stand moeten houden. Want steeds meer wordt duidelijk dat roerdompen een netwerk van moerasgebieden gebruiken. Zowel in Nederland zelf, als ook op internationale schaal. Zoals een slechts vier hectare groot moerasgebied langs de Gambiarivier.”

  Nieuw rietmoeras

  Ook maatregelen op kleinere schaal helpen de roerdomp op weg. Zoals het beheer door Landschap Noord-Holland van de rietkragen langs de Nauernasche Vaart, waarvan we nu weten dat roerdompen er ’s winters voedsel zoeken. De aanleg van nieuw rietmoeras blijkt een zinvolle maatregel voor deze bedreigde soort. Zo dook een in het Ilperveld geboren roerdomp op in een nieuw ingericht rietmoerasgebiedje nabij Castricum.
  En afgelopen winter bivakkeerden opvallend veel roerdompen in ‘nieuwe’ natte natuur rond Den Helder. Anneke en Elly zitten voorlopig weer goed in het roerdomprijk(e) Ilperveld.

  Op dit moment ligt de nadruk van het onderzoek op het uitwerken van het habitatgebruik. Hiertoe is in samenwerking met Universiteit Utrecht stagiaire Despina Tsopoglou de bestaande gegevens aan het analyseren.

  Volg de gezenderde roerdompen

  http://www.roerdomp.info/

  http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuwsbrief_/berichten_nieuwsbrief/q/ne_id/1072

  Like

 3. Pingback: Bittern, avocet chick, butterflies | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Bird paintings and bird sculpture | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Wildlife at British quarries | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Good English bird news | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Oostvaardersplassen nature reserve, new film | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Bittern in winter, video | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Reed warblers, bluethroat and gulls | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Thanks for tagging this blog, Carolyn! | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Good British bittern news | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.