Otter in Dutch nature reserve


This is an otter video.

Translated from NOS TV in the Netherlands:

Otter seen in Oostvaardersplassen

Updated: Saturday, 19 January 2013, 17:03

In the Oostvaardersplassen an otter has been seen for the first time. The animal was observed this week with a camera. According to the Forestry Department its presence is a tribute to the water quality in the Flevoland nature reserve.

Probably the animal came from the Weerribben, where ten years ago otters were set free. According to the Forestry Department, the arrival of the otter in Flevoland is due to the Ecological Network, a network of connections between natural areas.

In the Netherlands, about sixty otters live, especially in North-Western Overijssel and South-East Friesland.

September 2013. An elusive otter has been caught on camera at Steart in Somerset, where the largest new wetland nature reserve in the UK is being developed by the Environment Agency and the Wildfowl & Wetlands Trust: here.

31 thoughts on “Otter in Dutch nature reserve

 1. Pingback: Swans in Dutch nature reserve | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Fieldfares in Dutch nature reserve | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Bringing back British water voles | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Dutch geese and swans counted | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Dutch sea eaglet ringed | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Red fox den webcam | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Dutch bittern video | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: British otter conservation, interview | Dear Kitty. Some blog

 9. 25-07-2013 | Otters rukken op in Lauwersmeer

  Het Lauwersmeergebied heeft zich ontwikkeld tot een ruig stukje Nederland. De verstoring van de mens is hier minimaal en dat heeft geleid tot de komst van een aantal opmerkelijke diersoorten. Eerder melden we in deze nieuwsbrief al de geboorte van een paar jongen van de zeearend en nu blijkt dat ook de otter zich in dit gebied thuis begint te voelen.

  Een medewerker van het Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland, voor niet-Friezen) is er in geslaagd camerabeelden te maken van twee otters. Volgens boswachter Liesbeth van den Berg bewijst deze aanwezigheid in het Nationaal Park Lauwersmeer dat de waterkwaliteit goed is en de natuurwaarden optimaal. Maar er liggen voor de otter ook gevaren op de loer: afgelopen mei werd er nog een doodgereden otter in het gebied aangetroffen. Dat betekent dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de otter een kans van slagen te geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanleg van ottertunnels en -richels onder bruggen en duikers.

  http://www.waddenvereniging.nl/nieuws/?ref=nieuwsbrief#item_7160

  Like

 10. Pingback: Wildlife at British quarries | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Otter arrives in Dutch nature reserve | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Oostvaardersplassen nature reserve, new film | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Otters in the Netherlands, video | Dear Kitty. Some blog

 14. Pingback: Otters back in Dutch Veluwe region | Dear Kitty. Some blog

 15. Pingback: More otters in Dutch nature reserve | Dear Kitty. Some blog

 16. Pingback: Freeing otters in Dutch nature reserve | Dear Kitty. Some blog

 17. Pingback: Dutch wildlife passages for adders and other animals | Dear Kitty. Some blog

 18. Pingback: Nightingale singing, video | Dear Kitty. Some blog

 19. Pingback: Great green bush-cricket sings, video | Dear Kitty. Some blog

 20. Pingback: Fifteen grey partridges, video | Dear Kitty. Some blog

 21. Pingback: Rare moss in Dutch canal | Dear Kitty. Some blog

 22. Pingback: Kingfisher catching fishes, video | Dear Kitty. Some blog

 23. Pingback: Dutch red deer, video | Dear Kitty. Some blog

 24. Pingback: Dutch policeman kept illegal pets | Dear Kitty. Some blog

 25. Pingback: First eco-aqueduct for Dutch wildlife | Dear Kitty. Some blog

 26. Pingback: Starling flock bathing, video | Dear Kitty. Some blog

 27. Pingback: Orphan baby otters found at last | Dear Kitty. Some blog

 28. Pingback: Otter swimming with fish, video | Dear Kitty. Some blog

 29. Pingback: Young grass snake swimming, video | Dear Kitty. Some blog

 30. Pingback: Saving otters from cars | Dear Kitty. Some blog

 31. Pingback: Young otters born in Nieuwkoopse plassen | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.