9 thoughts on “German wind turbines kill Baltic bats

 1. Pingback: Noctule bats discovery on Dutch island | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Lesotho vultures threatened | Dear Kitty. Some blog

 3. 07-11-2013 | Vis heeft baat bij windmolens

  In het windmolenpark ‘Alpha Ventus’, 15 km ten noordwesten van het Duitse Waddeneiland Borkum, hebben vissoorten als makreel, pitvis en zeedonderpad een nieuwe habitat gevonden. Dit heeft een vijf jaar durend onderzoek uitgewezen. Dankzij het wegvallen van de sleepnettenvisserij profiteren de vissen nu van deze nieuwe leefomgeving.

  Een onderzoek naar de gevolgen van de windmolens voor trekvogels is nog niet afgerond. Wel is al duidelijk dat een gevreesde verarming van de fauna of een massale slachting onder de trekvogels niet heeft plaatsgevonden. Mits er rekening wordt gehouden met natuur en milieu, staat een uitbreiding van windparken op zee verder niets in de weg, aldus Ursula Heinen-Esser van het Bundesumwelministerium in het Hamburger Abendblatt.

  Op de zeebodem is een aanzienlijke toename van het aantal mosselen, zeelelies en zeeanemonen geconstateerd. De fundamenten van de windmolens vormen voor deze vissen een kunstmatig rif. In de lucht reageren de vogels daarentegen verschillend: terwijl de meeuw in het gebied naar voedsel op zoek gaat, blijven de jan-van-gent en de zeeduiker nu meer op afstand. Tot op heden zijn er geen tekenen van vogelaanvaringen met rotorbladen.

  Een ander onderzoek heeft uitgewezen dat de zeezoogdieren hinder ondervinden van geluidsoverlast bij het heien. Dan blijft de bruinvis op een afstand van 20 kilometer. Om die reden heeft het BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) een geluidsgrens vastgesteld. Naar zeggen blijven de zeezoogdieren tijdens de bouwwerkzaamheden gewoon in de buurt.
  In Nederland is eveneens onderzoek gedaan naar de effecten van het windpark bij Egmond aan Zee. Ook daaruit blijkt dat de natuur rond de Noordzee vrijwel niet wordt aangetast. De parken lijken eerder positieve dan negatieve effecten op flora en fauna te hebben.

  http://www.waddenvereniging.nl/nieuws/?ref=nieuwsbrief#item_7369

  Like

 4. Pingback: Small bat crosses sea from England to the Netherlands | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Polar bear, whale and fish conservation news | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Migratory birds in Montenegro | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Saving birds’ lives with bladeless wind turbines? | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Bird-friendly renewable energy | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Colour vision helps birds of prey survive | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.