Caspian terns and other Gambian coastal birds


This video is called Birds & Wildlife filmed Jan/Feb 2014 in the Gambia.

4 February 2012.

After Brufut Woods in the moning, Bakau beach on the Atlantic coast in the afternoon.

A great egret in the water.

A whimbrel flying.

Grey-headed and lesser black-backed gulls.

Just beyond the floodline, a western reef heron running after small fish, which escape, however.

Sanderlings on Tanji beach, Gambia, 5 February 2012

A bunch of sanderlings lands on the beach. A whimbrel walks near them; a pied kingfisher flies above them, hovering.

A white wagtail on the beach.

A dead butterfly.

A slender-billed gull flying over the ocean.

A Caspian tern flying over the beach.

This video from the USA says about itself:

Bruce Lyons, a University of Santa Cruz professor, gives an intimate look into Caspian Tern life at the Elkhorn Slough.

An osprey flies past.

Near a bridge: two pink-backed pelicans swimming.

A malachite kingfisher sitting on a mangrove root.

Two gull-billed terns flying.

Gull-billed terns in the Netherlands: here.

The coastal area of West Africa is historically known to be highly important for seabirds and palaearctic migratory birds. This evidence was clearly highlighted by the gap analysis of the West African Marine Protected Areas Network (RAMPAO) conducted by the International Foundation of Banc d’Arguin (FIBA) in 2012 (l’analyse des lacunes du RAMPAO): here.

Ireland: READY AND WAITING – SUSTAINABLEPLASTIC ISLANDS FOR TERNS: here.

19 thoughts on “Caspian terns and other Gambian coastal birds

 1. Pingback: Tanji beach birds, Gambia | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Black-tailed godwits back from Africa, and storks | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Good Sandwich tern news from Texel island | Dear Kitty. Some blog

 4. Succesvolle aanleg ‘terrassen’ voor reuzensterns

  Vrijdag 26 april 2013

  Reuzensterns vliegen ieder jaar van de Oostzee naar de westkust van het Afrikaanse continent. Voor een relatief kleine groep dient de Friese Makkumerzuidwaard als tussenstop. Maar het landschap werd steeds onaantrekkelijker voor deze grote vogel. Door een gezamenlijke inspanning van verschillende partijen is dat tij gekeerd. Met direct succes!
  Eten en rusten

  In de lagune van een voormalig poldertje in de Friese Makkumerzuidwaard rusten en slapen sinds de jaren negentig van de vorige eeuw reuzensterns. Een soort die vooral in het gebied rond de Oostzee broedt en langs de oceaan in Afrika overwintert. Voor deze vogel speelt de Friese IJsselmeerkust een rol als pleisterplaats tijdens de doortrek. Althans, voor een deel van de populatie. De meeste reuzensterns nemen een oostelijker trekroute, maar zo’n 120 vogels kiezen jaarlijks voor de reis door Friesland. Op de tussenstop willen ze eten en rusten. Dat laatste wordt in het IJsselmeer steeds meer een probleem.
  Ongeschikt

  Een zandplaat in de lagune van de Makkumerzuidwaard was altijd een populaire plek voor de reuzensterns. Maar door erosie en verruiging werd die langzamerhand ongeschikt als rust- en slaapplaats. De dynamiek van het IJsselmeer, met ’s zomers geregeld een hoge waterstand door een harde wind, deed de plaat geregeld overspoelen. Sinds 2005 liep het aantal pleisterende reuzensterns daardoor snel terug.

  Aanleg terrassen

  Vogelwerkgroep IVN Leeuwarden trok zich het lot van de reuzensterns aan. De werkgroep nam contact op met Vogelbescherming Nederland, die via een donatie van Stern Groep NV herstelwerkzaamheden kon financieren. It Fryske Gea, de beheerder van het gebied, nam de uitvoering van herstelmaatregelen op zich. Over een lengte van 45 meter zijn dit voorjaar palen geplaatst, met daartussen latten en worteldoek. Daardoor blijft het zand liggen. Het geheel werd vervolgens opgedeeld in drie compartimenten, van respectievelijk tien, twintig en dertig centimeter hoog. Op drie verschillende hoogtes zijn daardoor nu slaapplekken voor de reuzensterns.

  Meteen succes

  Afgelopen 15 april werden meten maar liefst 21 reuzensterns op de terrassen in de Makkumerzuidwaard gespot. Ze waren op weg naar hun broedgebied. Een absoluut record voor de voorjaarstrek in Nederland, zo laat de Vogelwerkgroep weten.

  http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuwsbrief_/berichten_nieuwsbrief/q/ne_id/1071

  Like

 5. Pingback: Senegalese film on poverty and emigration | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Rottum island wildlife report | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Caspian tern in Portugal, video | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Spoon-billed sandpipers in Vietnam | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Dutch water birds report published | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Caspian terns’ new roosting place on sandbank discovered | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Monitoring Mediterranean Lesser Crested Terns (Thalasseus bengalensis emigratus) in Libya | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Save West African seabirds | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: 17-year-old little tern seen in Gambia | Dear Kitty. Some blog

 14. Pingback: Baltic sea eagles, cranes and storm | Dear Kitty. Some blog

 15. Pingback: Birds and dragonflies in Germany | Dear Kitty. Some blog

 16. Pingback: Slender-billed gull video | Dear Kitty. Some blog

 17. Pingback: Animals are dying in Fenyo Bolong Wildlife Reserve

 18. Pingback: European Baltic coast wildlife, documentary | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.