Little tern and ruff


This video from Australia says about itself:

The Little Tern is one of the most endangered birds in NSW with only a couple of thousand left in the wild. Over the past decade the NSW National Parks and Wildlife Service has engineered an intensive recovery program aimed at reversing the decline in their number. It’s been a successful campaign and one involving a huge effort by the community.

Today, to the nature reserves of the east side of Texel, close to the Wadden sea dike.

First, to Minkewaal. Here is an artificial nesting wall for sand martins. Today, about twenty nesting couples are busy flying in and out of the nest holes.

Avocets.

On the Wadden sea dike, a male eider duck resting close to a turnstone.

Oystercatchers. Common terns flying past.

Then, Zandkes nature reserve. Two bar-tailed godwits, one in summer plumage, one in winter plumage.

A male shoveler. Grey lag geese. A male teal. A kestrel flying.

A bit further south: little terns. A male brings a fish to its mate.

A ringed plover.

South of the Zandkes, hundreds of brent geese on a meadow.

Two barnacle geese swimming.

At the Ottersaat reserve not only common terns, but also Arctic terns.

Many avocets. Brent geese.

Then, to the hide of Dijkmanshuizen reserve.

Hundreds of brent geese and about ten barnacle geese.

Avocets. Male and female ruff.

A bit south of the hide: scores of bar-tailed godwits on meadows.

Two spoonbills flying at a marsh just east of Oudeschild village.

Revival for little tern colony at Crimdon Denemouth: here.

6 thoughts on “Little tern and ruff

 1. 01-07-2011 | Strandhuis voor de oeverzwaluw
  Vorige week spoelden er heel wat nesten op de waddenzeekwelders weg. Voor de oeverzwaluw kan het hoge water juist gunstig uitpakken. Hij gebruikt de afgekalfde oeverranden om er zijn nestholtes aan te leggen. Op Schiermonnikoog bouwde een groep oeverzwaluwen hun nesten in de duinenrij, met uitzicht op strand en zee.

  Voor de zwaluwnesten is het een drukte van jewelste. Vaders en moeders vliegen af en aan met snavels vol insecten. Duinzand lijkt op op het eerste gezicht niet stabiel genoeg om nestholtes in te graven. De dichte laag helmgras biedt op dit duin waarschijnlijk uitkomst. Het zeer uitgebreide stugge wortelnetwerk van het helmgras houdt het zand als een soort wapening bijeen. De steile wand is ontstaan doordat bij zeer hoog water golven het duin afkalfden. De meest recente overstromingen zorgden vooral aan de waddenzeekant voor hoog water. Hierdoor liepen de zwaluwnesten nog geen gevaar.

  http://www.waddenvereniging.nl/nieuws/?ref=nieuwsbrief#item_5457

  Like

 2. 25-05-2012 | Opnieuw broedende dwergsterns op Vlieland

  Ook dit jaar zijn op de Vliehors weer dwergsterns neergestreken om te gaan broeden. Nu heeft Staatsbosbeheer afgelopen woensdag borden geplaats rondom het broedgebied van deze dwergsterns. De Vliehors is een belangrijk broedgebied voor deze vogels.

  Door heel Nederland broeden er jaarlijks ongeveer 750 tot 850 paar van deze kleine stern. Afgelopen jaar zijn er op de Vliehors 43 paar geteld. Deze dwergstern is een zeer kwetsbare vogel die in het getijdengebied op schelpenbanken broeden, vlak langs de waterlijn. Negen van de tien keer gaan de broedsels verloren door een extreem hoog tij in combinatie met harde wind. Vandaar dat er nu borden zijn geplaats om eilanders en toeristen te waarschuwen en op die manier te voorkomen dat de broedsels om andere redenen verloren gaan. Iedereen wordt verzocht hier rekening mee te houden door bijvoorbeeld ruim om de borden te rijden of te lopen en honden aan te lijnen.

  Like

 3. Pingback: Good Sandwich tern news from Texel island | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Meadow pipit and wheatear | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Little terns back on Vlieland islands | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Good English little tern news | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.