Dutch Afghanistan colonel prosecuted for domestic violence


This video from 2003 in the Netherlands says about itself:

Harry Loco playing on the Dam square in Amsterdam in a demonstration against the upcoming war in Iraq.

As servile servants of George W. Bush, Rightist Dutch governments decided to send Dutch soldiers to help occupy Iraq and Afghanistan.

Dutch big media tended to depict these participations in bloody wars as “humanitarian”. That’s the way war propaganda is, from long before the slaughterhouse for millions of World War I to the slaughterhouse in Libya which has just begun but about which no one knows where it will end.

On Dutch TV, there were advertisements to join the air force in Afghanistan; supposedly, “to help girls’ education in Afghanistan”. That war propaganda turned out to be a lie, as girls’ education in Uruzgan province, occupied by Dutch troops, did not improve. Dutch military presence did kill Afghan civilians.

Like Dutch military presence in Iraq did kill Iraqi civilians.

Apart from foreign military missions supposedly being “humanitarian”, media will tend to whip up nationalism by describing “our boys” as “heroes”. An example of this was the big publicity for Dutch Captain Marco Kroon, who was awarded by Queen Beatrix personally the highest military decoration for “bravery” in Afghanistan.

However, things can go wrong for propaganda. This week, that Captain Kroon stands trial for possession and supply of illegal arms, which he admits; and for cocaine, which he denies though cocaine traces have been found in his hair.

Another Dutch officer who participated in occupying Afghanistan, Marcial Hernandez, is now a Member of Parliament for Geert Wilders‘ xenophobic PVV party. After he became an MP, The Hague police arrested him for headbutting someone with different views. Mr Hernandez had to pay a 500 euro fine for assault.

Another MP for Wilders’ party, Eric Lucassen, an ex-non-commissioned army officer, got in the news for statutory rape of an underage female military recruit, and for intimidating people in his neighborhood, including by threatening to urinate into their letterboxes.

Today, Dutch NOS TV has this news item on a senior officer who was in Iraq and Afghanistan (translated):

Colonel prosecuted for assault

Added: Wednesday, April 6, 2011, 8:05

A senior army officer has been charged with serious assault of his girlfriend. The 48-year-old soldier is head of training at the Dutch Defence Academy.

In 2004 he led a combat unit in southern Iraq. In Afghanistan, he was commander of the unit Task Force Uruzgan 4. Which came into the news when the son of the commander of the Dutch armed forces Peter van Uhm was killed in combat.

General

The colonel is said to have been on the brink of being promoted to general. Now it turns out that on two occasions, he was arrested by the military police for domestic violence.

He must stand trial on April 18 in the military criminal court in Arnhem.

Update 18 April 2011: here.

13 thoughts on “Dutch Afghanistan colonel prosecuted for domestic violence

 1. 23-01-12
  TOMAS BOUTENS: “DE AS BONST OP MIJN HART”

  Vandaag wordt in Dendermonde de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET (Bloed – Bodem – Eer – Trouw) verdergezet. De eerste procesdag bracht aan het licht dat hoofdverdachte Tomas Boutens meerdere jaren schreef aan een White Freedom Fighter-document waarin hij uitlegt hoe vuurwapens en explosieven werken, en bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet moeten worden teneinde een nationaal-socialistisch regime te kunnen vestigen. Tot aan de rechtbankzitting op 12 september 2011 was het bestaan van het White Freedom Fighter-document niet bekend buiten BBET- en politiekringen.

  Iets bekender is het bestaan van De as bonst op mijn borst, een dichtbundel die Tomas Boutens vorig jaar in eigen beheer publiceerde. Slechts weinigen konden de dichtbundel – “verzen van vuur” – inkijken omdat er slechts vijftig exemplaren van verspreid zijn. Eén van die exemplaren belandde bij de redactie van AFF/Verzet. In een negen bladzijden tellende inleiding legt Boutens zijn levensmotto uit vooraleer te beginnen aan 150 bladzijden gedichten. De titel van zijn dichtbundel De as bonst op mijn borst verwijst naar het credo van Tijl Uilenspiegel “waarmee Tijl doelde op de as van zijn op de brandstapel vermoorde vader, tot de brandstapel veroordeeld door een corrupt gerecht, onderdanen van een buitenlandse en volksvreemde tirannie.”

  Tomas Boutens: “In dit credo ligt de nagedachtenis aan wat onrechtmatig ontnomen is, en de inherente plicht tot vereffening der bloedschuld. ‘De as bonst op mijn borst’, is wat de Vlaming door het hoofd zou moeten schieten, in plaats van elke gedachte aan individueel eigenbelang dezer dagen. Ook al zijn onze directe vaders misschien geen martelaarsdood gestorven (hoewel dat voor sommigen wel het geval is), onze volkseigenheid, de erfenis der vaderen, is die dood wel aan het sterven, en die as, de as van alle vrijheid ons volk ontnomen, die as roept ons allen tot vereffening van de bloedschuld. Net als in de geuzentijd worden wij allen geboren als onderdanen van een volksvreemd bewind, en worden wij allen gekleineerd door een apparaat dat uitsluitend vreemde belangen dient.”

  Boutens heeft een probleem met de staat. “Men vreest haar en beschouwt haar, bewust of onbewust, als heer en meester. Dit is een van de bewijzen dat dit geen ware democratie is; in een ware democratie hoort het apparaat het Volk te vrezen, en niet andersom. In een ware democratie leeft het apparaat, alleen in zijn strikt noodzakelijke bestuursvorm, ten dienste van, en bij gratie van, het Volk. De gewijzigde wapenwet was een teken aan de man aan de wand. Men heeft destijds een losstaand voorval (de raid van Hans Van Themsche, nvdr.) aangegrepen om een reeds langer geplande ontwapening van het Volk door te voeren.”

  “Een wapen staat symbool voor weerbaarheid, en behelst in zich de mogelijkheid zichzelf en derden (gezins-, familie- en volksgenoten) te verdedigen zo nodig blijkt, door het inperken van deze mogelijkheden rekent het apparaat erop dat de bevolking meer afhankelijk zal zijn van dit apparaat en haar gewapende diensten, een dus meer behoeftig, minder in staat de macht van het apparaat te ontkennen… Anderzijds is er ook de gemoedsrust van het apparaat zelve; het heeft minder te vrezen van een ontwapent volk, dan van een gewapend volk… tenzij het apparaat natuurlijk de democratie getrouw het Volk dienst, in welks geval het niets te vrezen heeft (…).”

  Maar Tomas Boutens heeft goede hoop dat het beter wordt. “De morele verplichting is aan elkeen; eerst aan hen die zichzelf actief noemen binnen de nationalistische strekking, maar tenslotte bij vele Vlamingen, die het vuur van de hoop brandend houden, dat eens hun kinderen vrije mannen zouden zijn, bevrijd van het juk van volksverraders, buitenlandse overheden en internationaal kapitaal. Het stemt hoe dan ook voorzichtig hoopvol om initiatieven in deze richting dezer dagen langzaam vorm te zien krijgen.” Wel nog een probleem, en niet het minste: “De etnische wortels van ons Volk zijn stervende.” Boutens verwijst hiermee naar het snel slinkend aandeel blanken in de wereldbevolking.

  Dan volgen 150 bladzijden gedichten. Geschreven tussen 2002 en 2011. Sommige geschreven als beroepsmilitair in Afghanistan, andere geschreven tijdens Boutens’ verblijf in de gevangenissen van Gent en Dendermonde. Boutens besluit met zijn geloof in “een solidair volksnationalisme” te bevestigen en… “Daarenboven weiger ik eender welke wet, of wetgevende overheid, te gehoorzamen of respecteren, die het Volk niet dient. Deze wet en haar dragende overheid is de vijand van het Volk, en dus eveneens de mijne. Hoewel wij allen geboren worden in een systeem van verplichte gehoorzaamheid aan onze vijanden, weiger ik hieraan deel te nemen. Vanuit deze wetenschap, en in volle bewustzijn van de gevolgen, berouw ik dan ook niets.”

  Het kan verklaren waarom Tomas Boutens afwezig bleef op de eerste zittingsdag van de BBET-zaak, en zelfs geen advocaat opdracht gaf om namens hem op te treden. Foto: Tomas Boutens (l.) op 26 maart 2011 bij een betoging in Ede (Nederland), in gezelschap van de Blood and Honour-groep Ulfhednar bij wie later op het jaar wapens in beslag genomen werden.

  http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/01/18/tomas-boutens-de-as-bonst-op-mijn-hart.html

  Like

 2. Pingback: United States-trained Afghan rapists | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Croatian anti-nazi women, art and fashion | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Rap, other music, and social change | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Fort Hood shooting and mental illness in the United States military | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Domestic violence and quackery in Bahrain | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Iraq war comes home to the USA as murders of Louisiana policemen | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Child abuse in United States military families | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Racism, sexism in Dutch armed forces | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: British police against anti-domestic violence demonstrators | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Military veteran’s mass murder in Texas, USA | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Mass shooting in California, USA | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.