Belgian police discovers Dutroux photos in archbishop’s palace


This video says about itself:

Belgian Police Raid Catholic Church HQ in Sex Abuse Probe.

Translation by a Roman Catholic blog from RTL TV in Luxembourg:

Tuesday, July 06, 2010

Horrific serial infanticide files found in home of Cardinal Danneels. He is to be questioned today.

The Dutroux file discovered in the residence of the Archbishop of Malines

Some confidential judicial documents of which certain belong to the Dutroux dossier were found at the end of June in the possession of the Archbishop of Malines according to the daily Het Laaste Nieuws. The interrogation of Msgr Danneels which takes place today could bring a response to this strange discovery.

On 24th June, judicial searches were undertaken of the Catholic Church in Belgium. Some tombs were examined- the police visited the home of Cardinal Danneels and hundreds of files, computers and DVDs were taken from the residence of the Archbishop of Malines. The investigators attempted to find the presumably hidden files about paedophilia. During these searches, the magistrate of Brussels made a strange discovery.

Some photos of the exhumation of Julie and Melissa

Up to 100 photos showing the exhumation of the bodies of the children, but also exchanges of reports between magistrates in the Dutroux affair and large parts of the judicial file were found. The fact is that these documents were only intended for the judicial authorities and, a priori, had nothing to do with the church, explained RTL journalist.

This is not the first leak of elements of the judicial record of Dutroux according to Solimando Antonio. He recalls that Cdrom of the Dutroux investigation was sent to several editors, some who had decided to publish it. According to Het Laatste Nieuws, the presence of those confidential files and reports to the archdiocese will once again support defenders of the theory of a paedophile network … Even if, as a reminder, the court has ruled that it does not accept this theory.

Monsignor Danneels heard today

How and why certain confidential information of the Dutroux case were kept at the Archdiocese of Malines/ Mechelen? The Archbishop Danneels hearing scheduled this morning will provide an answer.

5 thoughts on “Belgian police discovers Dutroux photos in archbishop’s palace

 1. Dutroux en de spruit (1)
  maandag 3 mei 2004
  Marc van Impe is geen lummel hoor. Als zelfstandig journalist levert hij regelmatig bijdrages aan de Financieel Economische Tijd. Een invloedrijk blad bij onze zuiderburen. Verder zou Marc nog de voorman zijn van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. In die laatste hoedanigheid heeft hij in 2004 twee Britse collega’s laten weten dat hij een proces tegen hen overweegt. Aanleiding daartoe was een uitgebreide reportage over de Dutroux-affaire in hun blad The Sprout dat mondjesmaat maandelijks wordt verspreid in Brussel en omstreken. Ter illustratie van die reportage hadden de beide Britten foto’s gebruikt van de opgegraven stoffelijke overschottenvan Julie Lejeune en Melissa Russo. Twee slachtoffertjes van Dutroux die na meer dan 100 dagen van honger en dorst zouden zijn bezweken. Althans, zo is ons altijd voorgehouden. De foto’s tonen echter onomstotelijk aan dat Julie en Melissa met buitensporig geweld zijn doodgeslagen en –gespiesd. Vraag blijft vooralsnog of Dutroux daar zelf de hand in heeft gehad alvorens hij voor vier maanden de petoet inzeilde of dat andere schooiers zich tijdens zijn afwezigheid op de meisjes hebben uitgeleefd. Een en ander zou in ieder geval inhouden dat de juryleden in het proces versus Dutroux cs. over autopsierapporten beschikken die voor geen kant deugen. Erger nog, zij hebben de bewuste foto’s nooit onder ogen gehad. Raar proces zou je zeggen. Verder is het op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat de Belgische pers de consequenties van de gruwelijke beelden uit de weg is gegaan. En dat een figuur als Marc van Impe een proces zou overwegen omdat de twee Britse journalisten “het Belgische publiek vals zouden hebben voorgelicht”. Hoezo vals voorgelicht? Dat kan nooit betrekking hebben op de foto’s. Die liegen niet. Zat de pijn soms meer in de inhoud van de bijgaande reportage? Mogelijk. Maar daar komen we later nog op terug. Stay tuned.

  Dutroux en de spruit (2)
  dinsdag 4 mei 2004
  De maatregel van hogerhand om het laatste nummer van The Sprout vijf uur na verschijnen uit de schappen te verwijderen zou voornamelijk zijn voortgekomen uit morele verontwaardiging met betrekking tot de schokkende foto’s. Wat de formidabele consequenties van die beelden waren voor het proces Dutroux kwam niet aan de orde. En niet te vergeten voor de Belgische politiek. Volgens het blad zou er namelijk een videocassette zijn vervaardigd van de moord op Julie en Melissa en de afzichtelijke gebeurtenissen daaraan voorafgaand, waarbij een twaalftal invloedrijke figuren aanwezig waren. Een van hen zou Philippe Moureaux zijn geweest, een meer danbemiddelde toppoliticus uit het socialistische kamp en burgemeester van Molenbeek-St. Jean. Een andere aanwezige was volgens The Sprout kardinaal Godfried Danneels. Danneels werd recentelijk over zowel het bestaan van die cassette als de achtergronden van de affaire aan de tand gevoeld. Maar veel verder dan de herhaalde vraag “Stond ik er ook op?” kwam de hoge mijter niet. Aan het eind van het gesprek dat nauwelijks een gesprek was vroeg de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder aan zijn bezoeker of deze iemand tevoren over het onderhoud had ingelicht. Het antwoord was negatief. Danneels gaf zijn bezoeker een hand en zei ten afscheid “Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden”. Onthullender kan haast niet. Hij deed mee aan dit soort strapatsen en werd ermee gechanteerd. De kardinaal werd hier en daar getipt als de opvolger van paus Johannes Paulus II. Mede om dat te voorkomen zou een copie van de cassette inmiddels zijn toegespeeld aan het Vaticaan, dat zich verder uiteraard in zwijgen heeft gehuld. Overigens net als Danneels zelf. Normaal gesproken zou een publicatie waarin een dergelijk figuur van formaat wordt beticht van pedofilie en medeplichtigheid aan kindermoord toch voldoende aanleiding moeten zijn om in ieder geval The Sprout de oren te wassen. Desnoods in het doopvont. Maar niks. Helemaal niks. Dat geeft voedsel aan het vermoeden dat Danneels binnenkort om gezondheidsredenen zijn staf aan Maarten zal geven en verder als emeritus door het leven zal gaan. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van Melchior Wathelet, ondermeer oud-minister van Justitie namens de Partie Social Chrétien (PSC). Ook over hem trok The Sprout namelijk een flink aantal registers open. Voldoende voor Wathelet om zich als een speer terug te trekken uit de Belgische politieke arena en zijn naam nog net op tijd te laten schrappen van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen. Meer over hem, Danneels en de cassette in de volgende afleveringen. Stay tuned.

  Like

 2. Pingback: Belgian cardinal lied about sexual abuse | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: ‘Child abuse cover-up cardinals should not elect pope’ | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Belgian child abuse bishop attacks survivor | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Belgian cardinal Godfried Danneels dies | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.