Barn swallow nest on ferry


This is a video about a barn swallow nest.

According to Dutch TV programme Vroege Vogels, barn swallows are nesting on the ferry to Tiengemeten island. They have been doing so for four years now. Even though the ferry boat moves from or to the island two times an hour, the nesting is succesful.

Other swallows are said to have nested on moving trains.

And there seems to have been a jackdaw nest on the ferry to Texel island.

2 thoughts on “Barn swallow nest on ferry

 1. Wat zijn Zwaluwen ?

  Het ligt er bij deze vraag maar helemaal aan op welk tijdstip van de menselijke geschiedenis je hem stelt.

  Misschien is het leuk – om niet al te zeer bevreemdend te werken – de vraag in 1758 te laten vallen, een jaar dat iedere (theoretisch-onderlegde) natuurkenner bekend zal zijn als het jaar van verschijnen van Linnaeus’ Systema Naturae. Of nee, we verplaatsen de vraag naar het jaar 1763, toen Martinus Houttuyn het werk van Linnaeus als het ware in Nederlandse vertaling publiceerde (bij F. Houttuyn te Amsterdam; zou dat familie geweest zijn?)

  Linnaeus’ éérste Zwaluw (in zijn “Geslagt der Zwaluwen”) was Rustica. Houttuyn zet hier pal onder, in de marge van de bladzijde: Huis-Zwaluw. Houttuyn vertaalt Linnaeus als volgt: >> Nummer 1. Zwaluw, die de Staartpennen, uitgenomen de twee middelsten, met een witte vlak [=vlek] getekend heeft. > Deeze wordt in ’t Fransch en Engelsch Schoorsteen-Zwaluw, in ’t Hoogduitsch Huis-Zwaluw geheten. Zy is het, zo men aanmerkt, die in de Huizen van Europa binnensdaks nestelt, en, zo wel als de Boeren-Zwaluw [dit is Houttuyns naam voor Urbica!], in de Herfst zig onder Water dompelt, komende ér in ’t Voorjaar weder uit. Dit denkbeeld, dienende om de Verhuizing der Zwaluwen om ver te stooten, heeft wel degelyk zyne zwaarigheden [bezwaren]. gelyk ik reeds breedvoerig heb aangetoond (*). (*) In ’t voorig IV. Stuk, bladz. 12, enz. > Deeze, die de Oever-Zwaluw van Cochinchina door den Heer Brisson getyteld wordt, heet by anderen de Chineesche met een eetbaar Nest. Dit Vogeltje, naamelyk, maakt aan de Rotsen en Klippen van den Zee-Oever een Nestje uit zekere Stoffe, welke door de Zee aanspoelt en Lymagtig is, gelykende naar Huisenblas (*) (*) Kaempher zegt, dat die Zwaluwen deeze Nestjes maaken van ’t Vleesch der Holothuria, een soort van Zee Kwab, welke in het aanspoelende Zee-Schuim zig onthoudt.(*)

  De Chineezen eeten niet alleen deeze Nestjes , maar houdenze voor een zeer aangenaame Spyze, smaakelyker dan Oesters of Champignons, in het Vleeschsop gekookt zynde of in Ragouts. (†) (†) Ik vind, dat men, op l’ Ile de France, daar toe de Vleedermuizen gebruikt : zo waar is ’t gemeene Spreekwoord : de gustibus non est disputandum. Ieder heeft zyn Smaak.(†)

  Dit Vogeltje is veel kleiner dan onze gewoone Zwaluwen. > Deeze [met de Staartpennen ongevlakt] heet, gemeenlyk, wilde of Boeren-Zwaluw. .. De Duitschers geeven ‘er den naam aan, van Huis-, Dak-, Venster-, Kerk- en Muur-Zwaluw.

  Like

 2. Pingback: Dutch migratory birds counted | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.