5 thoughts on “Birding in Suriname

 1. Natuurreservaat 10 jaar op Wereld Erfgoed Lijst

  01 Dec, 17:00 Morgen, 2 december 2010, is het tien jaar geleden dat het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) is geplaatst op de Wereld Erfgoed Lijst. Er waren toen wereldwijd 670 sites op deze lijst: 138 natuurgebieden, 529 culturele objecten en 23 gemengde gebieden. Nu staan op de Wereld Erfgoed Lijst 911 sites: 180 natuurlijke gebieden, 704 culturele objecten en 27 gemengde gebieden. Deze notities zijn gemaakt per 20 juni 2010 voor 187 Lidstaten van de Wereld Erfgoed Conventie.

  Met de plaatsing van het CSNR op de Wereld Erfgoed Lijst betekent het economisch een grotere trek van toeristen die geïnteresseerd raken om het gebied te bezoeken. Dit betekent dat Suriname hiermee meer deviezen kan gaan verdienen.

  Het belang van CSNR
  De republiek Suriname heeft als ontwikkelingsland in de loop van de afgelopen vijftig jaren wereldwijd op het gebied van het natuurbeheer een positief imago verworven, dankzij de ontwikkelde wetgeving, programma’s en beheersinstanties en de ondersteuning door internationale, regionale, bilaterale, nationale, lokale organisaties en personen/deskundigen.

  Het CSNR is van zeer groot belang onder meer voor het behoud van de hoge biologische diversiteit, de toeristensector, het wetenschappelijk onderzoek, bescherming van culturele waarden van het reservaat en het scheppen van werkgelegenheid onder meer voor de lokale Marron en Inheemse leefgemeenschappen.

  Het CSNR werd ingesteld op 31 juli 1998 bij Staatsbestluit 1998 (Staatsblad 1998 no. 65). De gebieden die behoren tot het CSNR zijn de bovenloop van de Coppenamerivier alsmede van de Lucierivier, de Oost-rivier, de Zuidrivier, de Saramaccarivier en de Gran Riorivier. Het reservaat omvat een topografie en ecosystemen van bijzondere natuurbehoudswaarde vanwege haar ongeschonden staat. De bossen op de bergen en in de laag gelegen arealen herbergen een hoge verscheidenheid aan planten met meer dan 5000 soorten. De aanwezige diersoorten zijn kenmerkend voor het Guiana Schild en omvatten onder meer jaguar, reuzenotter, tapir, luiaards, alle acht (8) apensoorten en ongeveer 400 vogelsoorten zoals harpij arend, rotshaan en bokraaf.

  Suriname houdt zich aan zijn belofte die gemaakt is tot het duurzaam beheren van het reservaat, ondanks er activiteiten (ecotoerisme en onderzoek) ontplooid worden in het gebied. Er is geen sprake van dreiging van het natuurreservaat. Het CSNR heeft de kwaliteit van een gebied met een bijzondere universele waarde voor de gehele wereld. Dit geeft aan dat niet elk gebied zomaar op de lijst geplaatst wordt.

  Geschiedenis
  Na een deskundige evaluatie van het verzoek van Suriname, dat ondersteund werd door Conservation International, werd gerapporteerd om het CSNR meteen op de lijst te plaatsen; omdat zij aan tenminste twee criteria voldoet namelijk:

  1. dat het gebied een uitzonderlijk voorbeeld is van significante ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van ecosystemen van planten en dieren gemeenschappen.
  2. dat het gebied de meest belangrijke en betekenisvolle natuurlijke habitats bevat voor behoud van de biologische diversiteit, inbegrepen habitats met bedreigde soorten met bijzondere wereldwijde betekenis.

  Het CSNR dat 1.6 miljoen ha ongeschonden tropisch bos, omvat is op 02 december 2000 formeel op de Wereld Erfgoed Lijst geplaatst als Natuurlijke Erfgoed van de Wereld. Op de 24ste vergadering van het “World Herritage Committee” , van 27 november tot 02 december 2000, te Cairns, Australië, werd dit besluit genomen. Dit besluit werd schriftelijk bevestigd in een schrijven van het World Herritage Centre van de UNESCO, dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) toen ontving via het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

  Het beheer van het CSNR valt onder de Dienst Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Het dagelijks beheer valt onder de Afdeling Natuurbeheer van LBB, die de ondersteuning krijgt van de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu).

  (Afdeling PR- en Voorlichting RGB)

  Like

 2. Pingback: Wildlife, birdwatching tourism worth billions every year | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Wildlife, birdwatching tourism worth billions … – Dear Kitty. Some blog | The Bird Watching Blog

 4. Pingback: 60 new animal species discovered in Suriname | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Global Birding Big Day—14 May | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.