Neanderthal discovered in North Sea


This video is called Nova: Decoding Neanderthals (Full Documentary).

Translated from Dutch NOS TV:

For the first time ever, a Neanderthal fossil has been discovered in the Netherlands. It is a skull fragment, over 40,000 years old, found in the North Sea.

See also here.

Why Neanderthals were always an endangered species: here.

Prehistoric arrowheads: here.

Did humans kill Neanderthals? Here. And here.

The scientist behind the Neanderthal genome project said he’s certain that Neanderthals and our ancestors had sex: here.

Wet spells in the Sahara may have opened the door for early human migration. According to new evidence, water-dependent trees and shrubs grew there between 120,000 and 45,000 years ago. This suggests that changes in the weather helped early humans cross the desert on their way out of Africa: here.

What Did the Well-Dressed Neanderthal Wear? Jewelry: here.

A team of Polish scientists said Monday they have discovered three Neanderthal teeth in a cave, a find they hope may shed light on how similar to modern humans our ancestors were: here.

Our Neandertal Brethren: Why They Were Not a Separate Species: here.

6 thoughts on “Neanderthal discovered in North Sea

 1. Mijlpaal: eerste Neanderthaler-fossiel in Nederland

  Voor het eerst is in Nederland een fossiel van een Neanderthaler ontdekt. Het meer dan 40.000 jaar oude schedelfragment met kenmerkende dikke Neanderthaler-wenkbrauwboog is een grote aanwinst voor het Nederlands cultureel erfgoed en een mijlpaal voor de Nederlandse archeologie en paleontologie. De vondst is bovendien illustratief voor de archeologische en geologische rijkdom van de Noordzee. De unieke vondst is op 15 juni officieel onthuld door Ronald Plasterk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar het t/m 27 september 2009 te zien is voor publiek.
  De Noordzee

  De Noordzee was in de IJstijd een laagvlakte in plaats van een zee. Van de zeebodem worden regelmatig stenen werktuigen van Neanderthalers en grote hoeveelheden fossiele beenderen van mammoeten en andere ijstijddieren opgediept. Nooit eerder echter troffen wetenschappers er fossielen van Neanderthalers zelf aan. Het schedelfragment is enkele jaren geleden door een amateurpaleontoloog gevonden in het afval van een schelpenzuiger. Dit materiaal werd opgezogen uit het Middeldiep, een gebied in de Noordzee op 15 kilometer voor de Zeeuwse kust. De exacte bodemlocatie van de vondst is niet bekend.
  Onderzoek

  Een internationaal wetenschappelijk team onder leiding van het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig) heeft het Neanderthaler-fossiel uit de Noordzee uitvoerig onderzocht. Ze deden dat in samenwerking met enkele medewerkers van de Universiteit Leiden. Vergelijkingen met elders gevonden Neanderthalerschedels tonen aan dat het gaat om schedelfragment van een jonge man. In het botfragment zit een kleine holte, veroorzaakt door een goedaardige tumor die er waarschijnlijk al vanaf de geboorte zat. Onderzoek van de chemische samenstelling van het bot toont aan dat zijn dieet voornamelijk uit vlees bestond, zoals karakteristiek is voor Neanderthalers. De volledige onderzoeksresultaten worden binnenkort gepubliceerd in het tijdschrift ‘Journal of Human Evolution’.
  Zelf het fossiel bekijken?

  Het schedelfragment is van 16 juni t/m 27 september 2009 te zien in de tentoonstelling ‘Neanderthaler uit de Noordzee’ in het Rijksmuseum van Oudheden. Gelijktijdig besteden ook het Natural History Museum (London) en Museum Boerhaave (Leiden) aandacht aan de vondst.

  Like

 2. Pingback: Spanish elephant meat-eaters, 100,000 years before King Juan Carlos | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: Cave paintings by Neanderthals? | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Ancient Neanderthals, new research | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: ‘Hunting dogs made Neanderthals extinct’ | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: ‘Neanderthal-human mating earlier than thought’ | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.