Dutch Jews condemn anti Muslim hysteria


This is a video of an anti racism demonstration in Amsterdam, the Netherlands, 22 March 2008.

By Cnaan Liphshiz, in Israeli daily Haaretz:

The newly-released anti-Islam film by right-wing Dutch legislator Geert Wilders drew condemnations from the Netherlands’ Central Jewish Board, which Friday called the film’s focus on anti-Jewish preachings by Muslims “counterproductive” and “generalizing.” …

In a statement following the film’s online release, the board said that Wilders – the leader of the Party for Freedom – was guilty of serious generalizations. “Wilders presented demographics on the increase of Muslims in Europe with pictures from scenes of terrorist attacks, suggesting all Muslims are potential terrorists,” head of the Hague-based Center for Information and Documentation on Israel, Dr. Ronny Naftaniel, Saturday told Haaretz.

While the anti-Semitic material Wilders compiled “demonstrates some Muslims have terrible ideas about Jews,” the way Fitna portrays reality serves to “polarize Dutch society,” the board said, adding this was counterproductive to the fight against extremism.

See also here. And here.

Several Muslim parties will participate in Dutch municipal elections on March 3. But in spite of a sizable Muslim electorate, they have so far been unable to garner many votes: here.

This video, ‘Stop the clash of civilizations’, was voted Best political YouTube video.

GORDON PARSONS finds a senior CIA veteran demanding a more brutal assault on Islam: here.

5 thoughts on “Dutch Jews condemn anti Muslim hysteria

 1. In his recent book Islam for pigs, monkeys, donkeys and other animals, Dutch Arabist Hans Jansen has put a cat in among the scientific pigeons. However, it looks like the media are taking him more seriously than his fellow Islam experts are.

  Fellow Arabist Professor Martin van Bruinessen from the Institute for Studies in Islam in the Modern World (ISIM) in Leiden expresses the growing irritation with Hans Jansen among his colleagues. He remembers when in the 1990s, Dr Jansen wrote facetious pieces about Islam. But since the Netherlands became obsessed by fear of Islam after 9/11, the professor from Utrecht has grown into a real phenomenon in the media, in which he presents himself as the only Dutch expert who dares to talk about the inconvenient truth of Islam without political correctness getting in the way. Dr Jansen’s work is an important source of inspiration for anti-Islamic MP Geert Wilders. In the days after his film Fitna was put on the web, Dr Jansen appeared in several television programmes to explain its content.

  In Islam for pigs, he sets out his vision by answering 250 questions about Islam. In the book, Islam is portrayed as a dangerous and violent religion. The Qur’an preaches peace, Dr Jansen admits, but only once everyone has submitted to the religion. Up to that time, evil and unbelievers have to be conquered, using violence if necessary.

  The number of Dutch Muslims that reject al-Qaeda’s brand of terrorism could be “lower than we think”, according to the professor. Most Muslims do not see Bin Laden as a madman, but rather as a “super-activist, who is taking the ultimate steps according to Islamic rules in the fight against infidels.”

  The title of the book refers to the terms used by the Qur’an for unbelievers and Jews, explains the author in the introduction. Professor Van Bruinessen says: “If you take the time to look at the passages in question – for example on the bibleandkoran.net site, you will see that this is just not true. The Qur’an tells about a people in the past that disobeyed God and was turned into pigs and monkeys as a punishment.”

  Professor van Bruinessen thinks this is typical of Mr Jansen’s style. “Since Mr Jansen received the title of professor, but in particular since the murder of filmmaker Theo van Gogh, he has set all scientific scruples aside. He has become an anti-Islam polemist who has no reservations about completely misrepresenting the issues on purpose.”

  Radio Netherlands, 24 April 2008

  Like

 2. Joods-islamitische parallellen

  ‘Er is meer vergelijkend onderzoek nodig naar de positie van moslims en joden in West-Europa. De overeenkomsten tussen beide groepen springen zo in het oog, dat je ze eigenlijk niet kunt negeren. Toch worden vergelijkingen zelden gemaakt’, zegt hoogleraar Jodendom Judith Frishman maandag 16 maart in haar oratie.

  Prof.dr. Judith Frishman: ‘In de negentiende eeuw was de overheid zeker zo dwingend als nu.’

  ‘Islamitisch-joods-christelijke beschaving’
  Met haar onderzoek wil Frishman een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat in Nederland. ‘Als je kijkt naar hoe de overheid nu omgaat met moslims en andere minderheden lijkt het alsof we niet verder zijn gekomen dan de 19e eeuw. Dat merk je aan de discussie rond Ella Vogelaar. Toen die sprak van een islamitisch-joods-christelijke beschaving werd daar volstrekt overtrokken op gereageerd. Terwijl die natuurlijk ontstaat, dat gebeurt vanzelf, alleen al door de aanwezigheid van moslims. Door de polemiek over en weer gaan mensen over hun identiteit nadenken en gaat die identiteit verschuiven. Dat is onvermijdelijk.’

  Heilige geschriften
  De gevolgen van de confrontatie met de moderniteit voor de interpretatie van heilige geschriften is een van Frishmans onderzoeksthema’s. ‘Natuurlijk worstelden ook christenen met de vraag hoe om te gaan met de moderniteit en de seculiere maatschappij. Maar de joden waren ook nog eens een minderheid. Die voerden de discussie over deze punten niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de buitenwereld, omdat ze daarin een plaats zochten. Dat geldt voor moslims net zo. Van beide wordt verwacht dat ze zich aanpassen.’

  Beste joodse preek
  Foto: Felicitatiekaart ter gelegenheid van een bar mitswa-feest.

  ‘In de negentiende eeuw was de overheid zeker zo dwingend als nu. Eerst was er discussie of joden eigenlijk burgerrechten moesten krijgen. Daarna ging de overheid zich enorm met de joodse gemeenschap bemoeien: waar komen de rabbijnen vandaan? Toch niet uit Duitsland? Spreken ze wel Nederlands, en wat preken ze? De overheid schrijft zelfs een prijs uit voor de beste Nederlandstalige joodse preek. Moeten joden eigen scholen hebben, hoe gaan ze om met anderen, wonen ze allemaal in eigen buurten, en met wie trouwen ze? Wat voor rituelen hebben ze? Joden worden erop aangekeken dat ze niet met anderen willen eten en dat ze koosjer slachten want dat is wreed. Besnijdenis is een kwestie. Heel herkenbaar.’

  Herinterpretatie
  Frishman wil bestuderen wat het leven als minderheid temidden van een meerderheid betekent voor de manier waarop joden en moslims naar hun eigen godsdienst kijken. De joden in Europa zijn daar al veel langer mee geconfronteerd dan moslims, die hier pas sinds kort een duidelijk aanwezige minderheid zijn geworden met een eigen stem. Maar ook moslimdenkers definiëren de religieuze traditie opnieuw. Frishman: ‘Hoe zijn visies op de openbaring veranderd? Bekijkt men de openbaring vanuit de historische context of kijkt men naar de bedoeling achter de goddelijke wetten? Als iets eeuwig is hoe kun je het dan aanpassen? Welke delen van de openbaring zijn eeuwig? Is er wel een eeuwig deel? Zowel joodse als moslimdenkers willen een essentie van het geloof aanwijzen. Maar doe je daarmee het religieuze systeem geen geweld aan?’

  Loslaten
  Foto: De synagoge van Enschede uit 1928 ontworpen in Moorse stijl door K.P.C. de Bazel en A.P. Smits (Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam).

  Frishman ziet in de islam weinig pogingen om te rechtvaardigen dat elementen worden losgelaten. ‘Bij sommige joodse groeperingen zie je dat ze koosjer eten minder belangrijk gaan vinden en vergaande liturgische hervormingen voorstellen. Dat begon onder leken; de rabbijnen hobbelden er achteraan. Wellicht dat het bij moslims ook zo zal gaan, maar daar gaat het langzamer. Bij de oprichting van de Poldermoskee in Amsterdam was er discussie over de plek die vrouwen zouden moeten krijgen in de moskee. Maar verder zeggen moslimdenkers eigenlijk weinig over rituelen. Die maken onderscheid tussen de wetten over rituelen en over de sociale omgang, en de meesten hebben het vooral over het laatste: over de vraag of islam en democratie samen kunnen gaan. Daar zie je dat de agenda sterk bepaald wordt door de buitenwereld.’

  Buitenaf
  Foto: De bestuurders (parnassim) van de joodse gemeente in Enschede brengen de torarollen over naar de nieuwe synagoge ter gelegenheid van de inwijding (Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam).

  Frishman merkt op dat zelfs de meeste verlichte moslimdenkers veel moeite hebben met het idee dat hervorming van buitenaf kan komen. ‘Die zijn wat dat betreft zeer apologetisch. Ze voelen zich verplicht om aan te geven dat een ontwikkeling in de islamitische traditie staat.’ Hetzelfde speelt overigens ook onder joden. ‘Volgens de joodse wet mag een vrouw een gebedssjaal dragen in de synagoge maar het hoeft niet. Wel kan de vrouw als ze de sjaal eenmaal aanneemt deze niet meer afleggen. Orthodoxe vrouwen vroegen in de jaren zeventig of tachtig aan een gezaghebbende orthodoxe rabbijn of ze ook met gebedssjaal naar de synagoge mochten. Die zei dat de traditie dat weliswaar toestaat, maar dat hedendaagse vrouwen dat idee van het feminisme hadden overgenomen. Daarmee was het verboden, want gemotiveerd door redenen vreemd aan de traditie.’

  Slavernij
  Uitzonderingen onder moslimdenkers zijn volgens Frishman bijvoorbeeld de Iraanse Abdolkarim Soroush en de Amerikaanse Amina Wadud, die wel hervormingen van buitenaf accepteren: ‘Wadud meent dat je na bestudering van de religieuze teksten ook tot een afwijzing van bepaalde praktijken kunt komen. Slavernij is volledig toegestaan binnen het islamitisch recht. Maar, zo zegt Wadud, dat betekent toch niet dat moslims slavernij gaan herinvoeren omdat het onderdeel van de islam is. Misschien komt men tot de conclusie dat godsdienst altijd cultuur- en contextgebonden is.’

  Vrouw
  Mede, maar zeker niet alleen, door de buitenwereld die hamert op de vrouwenonderdrukking in de islam, houden vrijwel alle moslimdenkers zich bezig met de positie van de vrouw. Ook onder joden in het Westen vormt dit thema een scheidslijn tussen de verschillende groepen. ‘De opleiding van vrouwelijke rabbijnen gaf aanleiding tot afsplitsingen. Over koosjer eten is veel minder discussie. Als een bepaalde gemeente besluit dat voortaan wel zwaardvis gegeten mag worden is dat geen breekpunt. Maar orthodoxe vrouwen die ervoor pleitten niet achterin de synagoge maar in een rij naast de mannen te mogen zitten, hebben vaak het onderspit moeten delven.’

  Maandag 16 maart, 16.00 uur, Academiegebouw
  Oratie prof.dr. J. Frishman
  Titel: Revelation in Progress?! Jews and Muslims Contending with Modernity
  Faculteit: Geesteswetenschappen
  Vakgebied: Jodendom

  Judith Frishman is sinds 1 september hoogleraar Jodendom aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze richt zich op het moderne jodendom vanaf de negentiende eeuw tot nu. Van 1995 tot 2005 bezette ze in Leiden een bijzondere leerstoel voor de geschiedenis van de joods-christelijke relaties in de moderne tijd. Sinds 1998 was ze daarnaast hoogleraar Rabbijnse Jodendom aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

  In English: here.

  Like

 3. Anti-Islamic MP has Czech visit cancelled

  Friday 20 November 2009

  Czech Senate spokesman Petr Kostka has said that a visit by anti-Islamic Dutch MP Geert Wilders to the country’s upper house of parliament had been cancelled.

  Senator Jan Oberfalzer had invited Mr Wilders to talk about freedom of speech and the “Islamisation of Europe” on November 30 and show his film Fitna.

  The film suggests that Islam justifies violence and terror and has prompted angry protests.

  Mr Kostka said on Friday that the Senate media committee, which Mr Oberfalzer chairs, had failed to confirm its approval.

  The planned visit had drawn widespread criticism from the left-wing Social Democrats and even from Mr Oberfalzer’s own party, the conservative Civic Democrats.

  http://www.morningstaronline.co.uk/index.php/news/content/view/full/83517

  Like

 4. Pingback: Geert Wilders’ party quarrelling | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: British gay Muslims against Islamophobia and homophobia | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.