Fish in Leiden in The Netherlands


According to the local authority website of Leiden in The Netherlands:

There are many fish in Leiden.

Carp and carp bream, anglers’ favourites, of course, but also special species.

In Cronesteyn, Park Merenwijk, Park Roomburg and Stevenspark, and elsewhere, there are quite some fish, including roach relatives (including the protected European bitterling [see also here and here]) and perch.

The protected spined loach … is in many ditches in Leiden; also the northern pike (who, differently from the spined loach, likes clear water, else he cannot see his prey) is not uncommon in Leiden.

In Cronesteyn, also the belica was caught once.

Fish in the St. Lawrence river, Canada: here.

3 thoughts on “Fish in Leiden in The Netherlands

  1. Vetje Leucaspius delineatus (Heckel: Squalius) 1843. (Heckel die van de Biogenetische Grondwet?). Zoetwatervis die in de Lage Landen voorkomt, maar hier tot voor kort erg onbekend was. Zo wist Havinga (in: Burkom J H van &al, 1941) wel de D naam Moderlieschen1,2 maar niet de N, die dan echter weer door een collega kon worden aangereikt3. Het benoemingsmotief is mij niet bekend. Misschien spottend bedoeld: ‘zó’n klein visje dat je er niet vet van zult worden’ ?

    De VK 1607 meldt: “vet-visch. Piscis pinguis. & fland. Pinguedo piscium.” Welke soort het in het eerste geval betreft, wordt niet duidelijk. MH: mnl Vetvisch ‘verschillende soorten zeevisch’.

    Etymologie N vet:

    Like

  2. Pingback: Dutch grey heron catches Amazon fish | Dear Kitty. Some blog

  3. Pingback: Big aquarium, terrarium exhibition in Dutch botanical garden | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.