Rare woodpecker in The Netherlands


Dendrocopos medius

A rare bird, Dendrocopus medius, the middle spotted woodpecker, was seen at various places in The Netherlands.

It has never been seen in Britain.

It is expanding as a breeding bird in the Netherlands.

Advertisement

3 thoughts on “Rare woodpecker in The Netherlands

  1. Middelste bonte specht rukt op tot het SOVON-kantoor

    Bij SOVON – op de stuwwal van Beek-Ubbergen – was het al een paar jaar onderwerp van gesprek tijdens menige pauzewandeling door de oude loofbossen. Omhoog turend naar de fraaie oude eiken die her en der de beekdalen begeleiden, werd er regelmatig over gemijmerd. Hier moest die middelste bonte specht toch zitten… Immers, de middelste bonte heeft al grote delen van Limburg bevolkt, rukt op in Twente en wordt op steeds meer plekken in Brabant gemeld. Gerichte zoekacties in de laatste jaren hadden niets opgeleverd: het bleef al die tijd stil. Totdat een Nijmeegse vogelaar tijdens een wandeling in januari pardoes ‘tegen hem aan liep’. Inmiddels zijn er tenminste twee exemplaren waargenomen op slechts een paar honderd meter van het kantoor. Het vermoeden bestaat dat het om een paartje gaat. Wellicht is er zelfs ook nog een tweede mannetje in het spel. In 2006 werden er in totaal maar liefst 130 territoria doorgegeven aan SOVON. Ter vergelijking: ten tijde van de laatste broedvogelatlas (1998 – 2000) waren er nog slechts 10 tot 15 territoria in Nederland bekend. Volgens de eerste berichten van dit jaar zijn er al weer nieuwe plekken bezet, inclusief deze dus van de Nijmeegse stuwwal. De komende maanden zullen er tussen de middag opvallend veel SOVON’ers in het bos te vinden zijn.

    2/07

    Like

  2. Pingback: Good Dutch woodpecker news | Dear Kitty. Some blog

  3. Pingback: Good Dutch woodpecker news | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.